Bản văn Cô Đôi Thượng Ngàn

Đăng ngày: 08/04/2022 , 16:03 GMT+7

Cô Đôi Thượng Ngàn rất hay ngự về đồng, vì danh tiếng cô lừng lẫy ai ai cũng biết đến, đệ tử cô đông vô số và cô cũng hay bắt đồng.

Trong đại lễ khai đàn mở phủ người ta thường dâng lễ vàng cây lên 5 tiên cô là: Cô Đôi, Cô Bơ, Cô Sáu, Cô Chín và Cô Bé, trong đó Cô Đôi thường là giá cô ngự về đầu tiên (mở khăn cho hàng cô) để chứng lễ.

Khi cô về ngự thường mặc áo lá xanh hoặc quầy đen và áo xanh (ngắn đến hông),trên đầu có dùng khăn (khăn von hoặc khăn vấn) kết thành hình đóa hoa, cũng có một số nơi dâng cô áo xanh, đội khăn đóng (khăn vành dây) và thắt lét xanh, hai bên có cài hai đóa hoa. Cô về đồng thường khai cuông rồi múa mồi, múa tay tiên hái tài hái lộc cho đồng tử.

Bản văn Cô Đôi Thượng Ngàn:

Dâng văn cô đôi thượng ngàn

Sơn tinh công chúa lai loan ngự về

Hầu vua hầu mẫu tam tòa

Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều

Môi son má phấn mỹ miều

Tiêu giao một thú hữu tình bao la

Quảng bình thanh hóa vào ra

Lẵng hoa cô quẩy dáng người thướt tha

Đông cuông tuần quán bảo hà

Dạo chơi lũng cú tà pình sa pa

Xuân về đồi núi nở hoa

Chân quán xà cạp vô qua ninh bình

Cô đôi càng nhìn đồi núi càng xinh

Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu

Hoa thơm cỏ lạ mây mầu ấm êm

Vận thú rừng sim ao cá

Đọn măng giang măng nứa măng tre

Có bạn tiên đủng đỉnh ra về

Nón tiên hải xảo lãng khuê ngạt ngào

Sớm sông lô tối cô vào tuần hạc

Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo

Rượu tăm hiến đủ ba vò

Cơm lam thịt kính khế chua măng vầu

Hoa cẩm chướng trà mi đua nở

Đóa mận đào rực rỡ phô hương

Đêm đêm dạn dầy tuyết sương

Mà sao cô đôi trên non có một mình

Rừng thu trăng gọi hòa bình

Hoa phô sắc thăm bên hình thác reo

Nước suối lượn qua đèo róc rách

Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ

Ngoài bể nam cá lượn lửng lờ

Trên ngàn chim liệng cứ ngẩn ngơ từng đàn

Đội ngư phường đua chèo bẻ lái

Vượt lên hình thác thác cái ghềnh con

Thác chèn bắc nhịp hò khoan

Phố lu trai ngút cô lại sang chơi đền và

Nón tu lở áo hoa đủng đỉnh

Đàn ngũ âm tang tính tình tang

Đêm thanh mắc võng giữa ngàn

Bạn tiên hội họp khúc đàn reo ca

Phép tiên biến hiện núi giùm vô qua

Tức thời cô về tới ỷ la

Đi tới đèo kẻng lại ra công đồng

Tay tiên múa lượn khúc rồng

Non bồng chốn ấy yên viên vui vầy

Mây thấp thoáng trăng cao lặng lẽ

Ánh sao trời khéo vẽ cảnh tiên

Nhớ ơn cô bản mường ghi nhớ

Lập đền thờ cô thượng tối linh

Bài sai tối thiểu lục cung

Nàng ân nàng ái vốn dòng

Tính cô hay măng trúc măng gia

Măng tre măng nứa cơm lam chè gừng

Tính hay sim mái đi tìm

Thiều quang sáng tỏ núi đồi

Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà

Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa

Cô đôi đốt đuốc vào ra sớm chiều

Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo

Nón tiên hải xảo mỹ miều xinh tươi

Con dao thoai tui vóc bên người

Vin cành hái quả nói cười líu lo

Hái đào lê cam quýt nhãn dừa

Bạch lê hồng thị vải thiều chanh dây

Trời một bầu phong nguyệt vô biên

Lên rừng hái qủa đào tiên cô đem về

Trên ngàn xanh cam quýt xum xuê

Tay tiên bẻ lá vin cành hoa thơm quả ngọt hái dành đời sau

Chân cô đã bước tới đâu

Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu kim hoa

Cô đẹp như sao bắc đẩu sông ngân hà

Đôi tay lấp lánh như là ánh sao băng

Cô đẹp như tố nữ trong cung hằng

Xe loan thánh giá hồi cung.

Dâng văn cô đôi thượng ngàn

Sơn tinh công chúa lai loan ngự về

Hầu vua hầu mẫu tam tòa

Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều

Môi son má phấn mỹ miều

Tiêu giao một thú hữu tình bao la

Quảng bình thanh hóa vào ra

Lẵng hoa cô quẩy dáng người thướt tha

Đông cuông tuần quán bảo hà

Dạo chơi lũng cú tà pình sa pa

Xuân về đồi núi nở hoa

Chân quán xà cạp vô qua ninh bình

Cô đôi càng nhìn đồi núi càng xinh

Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu

Hoa thơm cỏ lạ mây mầu ấm êm

Vận thú rừng sim ao cá

Đọn măng giang măng nứa măng tre

Có bạn tiên đủng đỉnh ra về

Nón tiên hải xảo lãng khuê ngạt ngào

Sớm sông lô tối cô vào tuần hạc

Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo

Rượu tăm hiến đủ ba vò

Cơm lam thịt kính khế chua măng vầu

Hoa cẩm chướng trà mi đua nở

Đóa mận đào rực rỡ phô hương

Đêm đêm dạn dầy tuyết sương

Mà sao cô đôi trên non có một mình

Rừng thu trăng gọi hòa bình

Hoa phô sắc thăm bên hình thác reo

Nước suối lượn qua đèo róc rách

Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ

Ngoài bể nam cá lượn lửng lờ

Trên ngàn chim liệng cứ ngẩn ngơ từng đàn

Đội ngư phường đua chèo bẻ lái

Vượt lên hình thác thác cái ghềnh con

Thác chèn bắc nhịp hò khoan

Phố lu trai ngút cô lại sang chơi đền và

Nón tu lở áo hoa đủng đỉnh

Đàn ngũ âm tang tính tình tang

Đêm thanh mắc võng giữa ngàn

Bạn tiên hội họp khúc đàn reo ca

Phép tiên biến hiện núi giùm vô qua

Tức thời cô về tới ỷ la

Đi tới đèo kẻng lại ra công đồng

Tay tiên múa lượn khúc rồng

Non bồng chốn ấy yên viên vui vầy

Mây thấp thoáng trăng cao lặng lẽ

Ánh sao trời khéo vẽ cảnh tiên

Nhớ ơn cô bản mường ghi nhớ

Lập đền thờ cô thượng tối linh

Bài sai tối thiểu lục cung

Nàng ân nàng ái vốn dòng

Tính cô hay măng trúc măng gia

Măng tre măng nứa cơm lam chè gừng

Tính hay sim mái đi tìm

Thiều quang sáng tỏ núi đồi

Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà

Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa

Cô đôi đốt đuốc vào ra sớm chiều

Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo

Nón tiên hải xảo mỹ miều xinh tươi

Con dao thoai tui vóc bên người

Vin cành hái quả nói cười líu lo

Hái đào lê cam quýt nhãn dừa

Bạch lê hồng thị vải thiều chanh dây

Trời một bầu phong nguyệt vô biên

Lên rừng hái qủa đào tiên cô đem về

Trên ngàn xanh cam quýt xum xuê

Tay tiên bẻ lá vin cành hoa thơm quả ngọt hái dành đời sau

Chân cô đã bước tới đâu

Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu kim hoa

Cô đẹp như sao bắc đẩu sông ngân hà

Đôi tay lấp lánh như là ánh sao băng

Cô đẹp như tố nữ trong cung hằng

Xe loan thánh giá hồi cung.

Đăng ngày: 08/04/2022 , 16:03 GMT+7

Tin liên quan