Cô Bé Lục Cung

Đăng ngày: 25/05/2022 , 13:31 GMT+7

Cô Bé Lục Cung còn có tên gọi là Cô Bé Chín Tư. Cô là thánh cô bản đền hầu cận bên cạnh Chầu Lục Cung Nương nên được gọi là Cô Bé Lục Cung.

Sự tích Cô Bé Lục Cung 

Sự tích về Cô Bé Lục Cung không có nhiều. Tương truyền Cô là thánh cô người Nùng (có tài liệu cho rằng Cô là người Tày - điều này không đúng vì nơi này là nơi sinh ngụ của người Nùng),thuộc đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Thủa sinh thời là người con gái xinh đẹp nết na có tài chữa bệnh. Cô thường đi khắp rừng sâu núi thẳm để hái thuốc cứu người. Vậy nên khi hiển thánh, Cô Bé vẫn thường được muôn dân tôn là tiên cô có tài chữa bệnh cứu người. Vì vậy, ai có bệnh thường đổ về về cửa cô để xin thuốc tiên trị bệnh. 

Có thuyết nói rằng cô là tiên cô hầu cận Chúa Thượng Ngàn (Chúa Sơn Trang) nên cô còn được gọi là Cô Bé Lục Cung Sơn Trang.

Hầu giá Cô Bé Lục Cung 

Trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Bé Lục Cung rất hay về ngự đồng, tuy là thánh cô bản đền nhưng các thanh đồng đạo quan thường thỉnh bóng Cô ngự đồng không chỉ khi về đền Lục Cung, về đất Lạng Sơn mà cả khi khai đàn mở phủ hay trong cả những dịp hầu vui, đón tiệc tiên thánh.
Cô Bé Lục Cung khi loan giá ngự đồng thường mặc áo lam hoặc áo tím chàm (ngắn vạt rộng tay). Cô ngự đồng khai cuông rồi múa mồi như các tiên cô trên Thượng Ngàn khác. 

Đền thờ Cô Bé Lục Cung 

Cô Bé Lục Cung không có đền thờ riêng. Hiện nay, Cô Bé Lục Cung chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư. Cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền Chầu Lục tại thôn Chín Tư, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đền Lục Cung còn là nơi thờ chính của Chầu Lục Cung Nương hay còn được gọi là Đền Chín Tư.

Bản văn Cô Bé Lục Cung

Thỉnh mời cô bé Lục Cung

Miệng cười huê nở lưng ong dịu dàng

Suối rừng Hữu Lũng sơn trang

Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê

Rừng thiêng Bắc Lệ đi về

Lục cung thượng đẳng biển đề tối linh

Bốn bề sơn thủy nhiễu quanh

Miếu thờ cô lập cảnh thanh dị kì

Sơn lâm dấu tích còn ghi

Vâng nhời Vương Mẫu thần nghi giáng trần

Giáng về trấn giữ Sơn Lâm

Thần thông hiển ứng xa gần biết danh

Vốn dòng đài các trâm anh

Quản cai sơn cước rừng xanh đại ngàn

Quản cai Bắc Lệ Suối Ngang

Chín Tư, Hữu Lũng Thượng ngàn sơn trung

Vốn xưa hầu Mế Lục Cung

Nức danh cô bé khắp vùng Chín Tư

Sơn Lâm Lục Cung Linh Từ

Long bàn hổ cứ đền thờ tối linh

Có phen biến tướng hiện hình

Hiện ra người mán người kinh đi rừng

Trần gian không biết hãi hùng

Hỏi ra mới biết Người Nùng Chín Tư

Đồng bằng cho tới thượng du

Cường hung bạo ngược khảo trừ không tha

Hồ ly quỷ mị yêu ma

Dây rừng dăng lưới khó đà thoát thân

Phép màu bảo hộ sơn dân

Cưỡi trên bạch tượng hiện thần ra uy

Miếu thờ nhang khói lễ nghi

Kim ngân sớ điệp tiến về các cung

Có phen hóa phép thần thông

Đắng vân giá vũ thượng đồng lên chơi

Cây cao bóng mát thảnh thơi

Suối Ngang,Phố Vị mọi nơi ra vào

Bầu trời sơn thủy tiêu dao

Khi chơi Bắc Lệ lúc vào Voi Xô

Có phen chơi cảnh Ngũ Hồ

Lên đền Tả Phủ,chơi Chùa Tam Thanh

Núi rừng cây phủ màu xanh

Sông Thương nước chảy uốn quanh sườn đồi

Kì Cùng nước chẳng chảy xuôi

Rừng xanh tỏa bóng núi đồi bao la

Chín Tư nơi ấy quê nhà

Có phen lên núi hái trà ngắm trăng

Tiều phu kiếm củi đào măng

Củ mài củ sắn củ năng trên rừng

Cây cao chẳng quản gió rung

Có tiên cô Bé người Nùng độ cho

Khuông phù hương bản ấm no

Phong hòa vũ thuận bốn mùa hanh thông

Ban tài tiếp lộc cho đồng

Cô về tấu đối Lục Cung Thánh Bà

Cứu người khắp hết gần xa

Thần phù ban phép bệnh đà tan không

Oai linh hiển hách lạ lùng

Cưỡi mây nương gió thần thông nhiệm màu

Bốn phương hiếu đạo kêu cầu

Cửa đền cây thị dựng lầu trông ra

Thông reo vượn hót chim ca

Xuân về hạ đến muôn hoa đua màu

Nhất tâm thành kính cúi đầu

Tiên cô gia hộ sở cầu tòng tâm

Thỉnh mời Phật giáng lưu ân

Tiên Cô lưu phúc thiên xuân thọ trường.

Đăng ngày: 25/05/2022 , 13:31 GMT+7

Tin liên quan