Tam vị Chúa Mường

Đăng ngày: 21/04/2022 , 09:23 GMT+7

Tam vị Chúa Mường gồm những vị nào? Tam vị Chúa Mường có nằm trong hệ thống tín ngưỡng thờ Tam Tứ Phủ, Thánh Mẫu không?

Tam vị Chúa Mường

1. Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, hay còn gọi là Chúa Thượng. Bà có công tuyển quân giúp vua Hùng đánh giặc. Theo quan niệm dân gian, Chúa Đệ Nhất là người nắm giữ sổ Tam Tòa, trông coi mọi việc nên được tôn làm Chúa Thượng. Ngoài ra thì những người có tài cúng lễ, căn đồng đều là do bà dạy và ban lộc.  

Hiện Chúa được phối thờ trên đền Hùng, phối thờ bên cạnh Quốc Mẫu Tây Thiên. Khi về ngự đồng, bà mặc áo gấm hoặc lụa đỏ thêu hoa thêu phượng, và chỉ cầm quạt khai quang, khám xét bản đền, chứng tâm cho lòng thành của thanh đồng, con nhang.

2. Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ còn được gọi là Chúa Nguyệt Hồ, Chúa Bói Nguyệt Hồ. Ngài là người có tài xem bói.

Đền thờ Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ có tên là đền Chúa Nguyệt Hồ, hay còn được nhân dân gọi là Từ Linh Hồ Nguyệt ở phố Kép, Bố Hạ, Bắc Giang. Khi về đồng bà mặc áo xanh, múa mồi.  

3. Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Chúa Đệ Tam Lâm Thao, hay còn gọi là Chúa Ót; là con gái Vua Hùng và là người quản quân lương cho quân đội của Vua Hùng. Bà có tài bói quẻ, bốc thuốc nam cứu dân.

Đền thờ của bà tại Đền Lâm Thao, Cao Mại, Việt Trì, Phú Thọ. Tục truyền nơi đây từng là kho lương của bà.

Tam Vị Chúa Mường là một tín ngưỡng riêng biệt, không nằm trong hệ thống Tứ phủ. Và trong Tam Vị Chúa Mường thì Chúa Nguyệt Hồ thường hay về ngự đồng nhất, khi về đồng bà mặc áo xanh, múa mồi.

Đăng ngày: 21/04/2022 , 09:23 GMT+7

Tin liên quan