Nghi thức tiến mã lục bộ nhà Trần

Đăng ngày: 26/04/2022 , 15:14 GMT+7

Khi nhắc đến tục thờ nhà Trần, không thể bỏ qua nghi thức tiến mã lục bộ. Bởi, đây là nghi thức quan trọng mà bất kỳ thanh đồng nào có căn nhà Trần đều phải nắm rõ.

Trong tín ngưỡng nhà Trần, không có nợ hay mở phủ; do vậy vàng mã nhà Trần không giống với vàng mã Tứ phủ. Đôi khi, chỉ đơn giản là cần chục vàng lá, trăm vàng đại thiếc là hành lễ được.

Nếu gia chủ, thanh đồng tiến cúng nhà Trần để xin binh xin quyền thì có 3 đàn để tiến cúng. Cụ thể:

Đàn tiểu tiến mã lục bộ nhà Trần:

Dâng từ 1 đến 6 ngựa đỏ (1 Đức đại vương, 4 vị hoàng tử, 1 Đức ông phò mã).

Đàn trung tiến mã lục bộ nhà Trần:

6 đến 8 ngựa đỏ, 1 kiệu rồng 1 voi vàng hoặc trắng, 1 thuyền rồng đỏ, 60 người lính năm phương năm màu (1 ngựa, 1 voi, 1 kiệu dâng Đức ông; 4 ngựa dâng Tứ vị hoàng tử, 2 ngựa dâng Đức ông tả hữu,1 ngựa dâng Đức ông phò mã, thuyền rồng dâng cô Đệ nhị Đại Hoàng).

Đàn đại tiến mã lục bộ nhà Trần:

Ngũ phương binh tướng (ngũ phương binh lực):

- Đức Đại Vương dâng 1 long mã đỏ, 1 thuyền rồng đỏ, 1 kiệu vàng, 1 bạch tượng;

- Tứ vị hoàng tử dâng 4 ngựa đỏ, 4 voi vàng, 4 thuyền rồng;

- Đức ông phò mã dâng 1 ngựa đỏ;

- Đức ông tả Yết Kiêu dâng 1 ngựa đỏ

- Đức ông hữu Dã Tượng dâng 1 voi đen

- Cô Đệ nhất 1 xe loan;

- Cô Đệ nhị 1 phượng cát, 1 thuyền rồng vàng, 1 voi vàng;

Lục bộ binh tướng khâm sai:

Dâng 6 tướng cưỡi ngựa đỏ cắm cờ năm màu.

- Đông phương 12 đội quân, mỗi đội 12 lính mặc áo xanh cưỡi ngựa cầm kiếm, 1 vị tướng cưỡi ngựa đứng đầu cắm cờ xanh.

- Nam phương màu tím.

- Bắc phương màu đỏ.

- Tây phương màu trắng.

- Trung phương màu vàng.

- Tiền binh màu đỏ, Hậu binh màu đen, tất cả đều số lượng như trên.

Ngoài ra ở Trung phương còn thêm 6 đội binh (12 quân) cầm trung tiễn, 6 đội quân cầm giáo, 6 đội quân cầm kiếm, 1 tướng cưỡi ngựa vàng cắm cờ vàng;

- Nam phương các binh đều cưỡi voi đen và 1 tướng đi đầu cưỡi voi đen cắm cờ đen;

- Bắc phương các tướng ẩn xe hỏa và bắn pháo, đi đầu là xe ngựa trên có lốt tướng cắm cờ đỏ;

- Tây phương các binh đứng trên thủy xa, mỗi tướng đứng trên thuyền rồng trắng cắm cờ trắng;

- Tiền binh mỗi đội đều gồm 4 xe ngựa, trên mỗi xe 3 lính, 1 tướng ngồi trên xe;

- Hậu binh các đội đều cưỡi ngựa, 1 tướng ngồi trên ngựa cắm 5 loại cờ.

Ba đội binh thượng Nùng, Tày, Mường:

Mỗi đội gồm 6 tiểu đội đi thuyền độc mộc, 6 tiểu đội đi mảng, 6 tiểu đội cưỡi ngựa, 6 tiểu đội bộ binh, 5 lốt tướng giả hổ (đầu hổ mình người),100 cờ lệnh các màu, 3 mũ Bình thiên tam phủ, 1 mũ Ngọc Hoàng vàng, Nam Tào tím, Bắc Đẩu đỏ, 1 hành khiển, 1 hành binh (màu sắc tùy theo năm đó),mũ đương cảnh thành hoàng (tùy địa phương),mũ Đức ông, Tứ vị hoàng tử, Đức ông phò mã, Lục bộ đức thánh (tất cả đều màu đỏ),1 mũ thày văn đỏ, 1 mũ thày võ đỏ, 3 mũ phượng màu đỏ, vàng, vàng dâng Vương phi và 2 cô, 17 mũ quan văn, 17 mũ quan võ các màu, 36 mũ rừng man di bộ tướng, 36 cờ tiễn thêu rồng, 36 cờ thần để không, 8 cờ bát quái in các quẻ, 5 cờ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, 5 cờ hỏa tiễn năm màu thêu chữ “lệnh”, 36 cờ khải hoàn thêu chữ “thái bình”. Ngoài ra còn thêm 100 xe lương, 100 kho lương, 100 núi vàng.

Nghi thức Tiến mã lục bộ nhà Trần

Đăng ngày: 26/04/2022 , 15:14 GMT+7

Tin liên quan