Kinh Thánh cô

Đăng ngày: 07/03/2022 , 17:34 GMT+7

Văn hóa & Xã hội chia sẻ kinh Thánh Cô dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Tứ Phủ Thánh Cô.

Kinh Thánh cô

Xinh xinh tựa bóng trăng ngà

Nguyệt Nga tiên nữ cô là tối linh

Hầu hạ Vua Mẫu tâu trình

Mẫu sai cô xuống giáng kinh khuyên trần.

Cô Cả xinh đẹp tuyền trần

Hải Phòng Hà Nội gót thần dạo chơi.

Cô Đôi Thượng Ngàn thảnh thơi

Đông Cuông ngự cảnh thương người trần gian.

Cô Ba ngự mãi đền Hàn

Đem thuốc chữa bệnh, cứu đường tình duyên.

Cô tư Ỷ La xứ Tuyên

Có khi dạo gót về miền Hồ Tây.

Cô Năm cưỡi gió ngự mây

Về xin nước với lá cây khỏi liền.

Cô Sáu hiển hóa thần tiên

Theo hầu Chầu Lục ngự miền Chín Tư.

Cô Bẩy hiển hóa vân hư

Đi theo Chầu Bẩy dẹp trừ ngoại xâm.

Cô Tám Phong Mục Ba Bông

Chu Dịch toán số làu thông biện tài.

Cô Chín quản cai Thiên đài

Sòng sơn hiển tích nối người âm dương.

Cô Mười Mỏ Ba Lạng Sơn

Áo vào đủng đỉnh nước non khắp vùng.

Áo xanh cô Bé Thượng Ngàn

Có khi thổ cẩm điểm trang áo tàu.

Buôn bán khắp hết đâu đâu

Cam Đường để dấu một màu tối linh.

Các côn ngự giá thân chinh

Truyền lời nhắn ngủ khuyến sinh cho trần.

Nói sao cho đủ mười phần

Ghét người ăn nói lăng nhăng ở đời.

Đã lưỡng thiệt còn trêu ngươi

Đã ngu đã dốt nói lời Thánh nhân.

Cô cho đau ốm toàn thân

Toàn gia chẳng ổn cô còn hành cơ.

Mau mau sửa đổi cô thì độ cho.

Giận ai ăn nói quanh co

Báng nhạo Hoàng Mẫu Cô cho thẫn thờ.

Làm cho ra ngẩn vào ngơ

Ra thẫn vào thờ cũng chẳng biết chi.

Thương ai dạy bảo từng li

Đi đứng tâu quỳ cũng phải học Cô.

Lúc nào nên nói nên cười

Kêu nên Đức Mẹ là người trần gian.

Thấy Mẹ phải quỳ kêu van

Chắp tay trước ngực rõ ràng mà tâu.

Còn nhiều lắm kẻ ngu lâu

Chắp tay dưới bụng là chầu quỷ ma.

Hầu cô trang nghiêm chỉnh tề

Nhất tâm nhất dạ cô về độ cho.

Chẳng cần lễ nhỏ lễ to

Hóa vô vi hữu cô cho thành đầy.

Không cần cất đêm cất ngày

Cất tiền tích của đời thời hầu Cô.

Chấm đồng Cô phải đắn đo

Xem ai nhân đức cô cho thành tài.

Độ cho phúc lộc lâu dài.

Độ cho phần thưởng đời đời trên thiên.

Kính lạy Hội đồng Thánh Cô.

Kính lạy Hội đồng Thánh Cô.

Kính lạy Hội đồng Thánh Cô.

Đăng ngày: 07/03/2022 , 17:34 GMT+7

Tin liên quan