[Bản văn] Ông Hoàng Chín

Đăng ngày: 16/05/2022 , 20:15 GMT+7

Hương một triện lòng thành kính tiến. Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn. Cửu trùng ngọc bệ chí tôn. Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần... 

Bản văn Ông Hoàng Chín

Hương một triện lòng thành kính tiến

Cung thỉnh mời Hoàng Chín Cờn Môn

Cửu trùng ngọc bệ chí tôn

Khâm sai Hoàng Chín Cờn Môn giáng trần.

Trên chín bệ cao thâm võng cực

Dưới bách thần mộ đức kinh luân

Cù lao chín chữ quần thần

Sinh Ông Hoàng Chín võ văn toàn tài.

Văn thơ phú so tài Đỗ – Lý

Võ lược thao cái thế Tôn Ngô

Cung tên bẩm trí giang hồ

Tuổi vừa đôi chín đăng khoa Triều đình.

Nỗi bất bình nhân dân cơ cực

Quyết vì đời ra sức lược thao

Chinh y đã nhuộm máu đào

Mười hai cửa bể sớm chiều xông pha.

Cửa Cờn Môn dựng toà soái lĩnh

Lệnh Hoàng truyền nghiêm chỉnh ba quân

Một lòng vì nước vì dân

Trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường.

Quyết mở đường dân an quốc thái

Dựng cơ đồ vạn đại dân sinh

Cho dân được hưởng phúc an lành

Nêu cao khí tiết oai linh để đời.

Nước dẫu cạn công người không cạn

Đá dẫu mòn gương sáng còn soi

Bể Nam thơm mãi muôn đời

Cửa Cờn rộng mở cứu người hữu nhân.

Ngẫm cơ tạo xoay vần sống thác

Tóc xanh rồi đầu bạc sớm mai

Ngẫm câu sinh hóa ở đời

Sinh sao cho đáng nên người mới sinh.

Phật hữu tình từ bi tế độ

Quyết lánh đường có có không không

Dẫu rằng thiên tứ đỉnh chung

Thác rồi không lại hoàn không đó mà.

Chữ tu tỉnh gương nga vằng vặc

Bóng soi người hữu đức hữu nhân

Hay gì đạo tặc tham sân

Nhuộm thơ tam nghiệp nghĩa nhân không còn.

Đức nhân sánh càn khôn vũ trụ

Công ơn người muôn thủa không phai

Nhớ ngày mùng chín, tháng hai

Là ngày sinh Thánh ra đời cứu dân.

Tiết trùng cửu quy thần hạc lánh

Nhớ ơn Người dâng kính hương hoa

Rượu quỳnh rót chén đồ tô

Chúc Hoàng muôn tuổi họa thơ mấy vần.

Thơ

Bút pháp tinh anh tửu nhập thần

Hoa khai quả kết vạn gia xuân

Tay tiên đề bút an Thiên hạ

Trăm họ âu ca cổ Thánh thần.

“Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân

Giang tâm như kính thủy vô trần

Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh

Giao vọng Nam thiên ức cố nhân”.

Ngồi tựa khe suối gẩy cung đàn

Chạnh lòng nhớ tới ban tri loan

Tâm thơ Đỗ Phủ hồn theo gió

Gửi khách Tương Như khúc phượng hoàng.

Thế sự cuộc cờ bày lại xóa

Nhân tình cạn chén mượn hơi men

Hỡi ai! Rượu sớm trà chưa tỉnh

Nặng gánh gươm đàn nợ nước non.

Non sông ghi nhớ người anh kiệt

Cờn hải long lanh nước sóng vàng

Chín bệ có hay lòng sắt đá

Ba ngôi đâu tá tiết chiêu dương.

Soi gươm kim cổ lòng man mác

Phú quý vinh hoa giấc mộng vàng.

Nguồn: Sưu tầm.

Đăng ngày: 16/05/2022 , 20:15 GMT+7

Tin liên quan