Các ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ

Đăng ngày: 28/03/2022 , 15:43 GMT+7

Các ngày Tiệc của Tứ phủ công đồng hay còn gọi là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu rất phong phú và đa dạng, tùy thuộc vào những phong tục, tập quán của từng địa phương.

Các ngày Tiệc của các vị Thánh trong Tam Tòa Thánh Mẫu, Ngũ vị Tôn Quan, Tứ phủ Chầu Bà, Tứ Phủ Ông Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô, Tứ Phủ Thánh Cậu và các vị Thánh được thờ theo Tục thờ Đạo Mẫu đã được tổng hợp chi tiết dưới đây.

1. Tháng Giêng

NgàyTiệc
06/01Tiệc Cô đôi Thượng ngàn
09/01Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
10/01Tiệc Quan Hoàng Tám (Tiệc quan hoàng Bát - Tướng quân Nùng Chí Cao)
Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
12/01Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
15/01Đại Lễ Thượng Nguyên
Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
17/01Tiệc cô Tân An
20/01Ngày nhà Trần ra quân
  19 - 21/01  Tiệc Tứ Vị Vua Bà (Tại Đền Cờn - Nghệ An)
25/01Hội đồng đại lễ nhà Trần

 

2. Tháng Hai

NgàyTiệc
Ngày Mão đầuTiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu  Đông Cuông)
02/02Tiệc Mẫu Tam Cờ
03/02Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng Quân Trần Quốc Tảng) - Đền Cửa Ông - Quảng Ninh
06/02Tiệc Tứ Vị Vua Bà Đền Cờn Môn
10/02Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
12/02Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ, Núi Dùm, Ỷ La ,Cảnh Xanh Linh Từ…)
14/02Tiệc Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
15 - 16/02Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
17/02Tiệc Cậu Đệ Nhất
20/02Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (tức Lê Mại Đại Vương, sơn trang công chúa)

21/02

(có nơi ghi 24/02)

Tiệc Mẫu Sòng Sơn
28/02Tiệc Quan Hoàng Lục (tức An Biên Đại Tướng Quân (ngày đản sinh là 10/8),có nơi ghi 22/4)

 

3. Tháng Ba

NgàyTiệc
02/03Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
03/03Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
06/03Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
07/03Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
14/03Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
   17/03      Tiệc Chầu Bát Nàn (hay còn gọi là Chầu Tám, Chầu Bát - Đông Nhung Đại Tướng Quân - đền Tiên La- Thái bình)

 

4. Tháng Tư

NgàyTiệc
Các ngày trong thángĐại Lễ Nhập Hạ
01/04Tiệc Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương
12/04Tiệc Chúa Thác Bờ (Có nơi ghi là 1 tháng 4)
18/04Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
19/04Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
24/04Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương
Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

 

5. Tháng Năm

NgàyTiệc
05/05Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung
     07/05     Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
10/05Tiệc Chầu Lục  (Đền Chín Tư Hữu Lũng)
Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (tiệc Cô Sáu Lục Cung)
20/05Tiệc Chầu Năm Suối Lân (Tiệc Cô Năm Suối Lân)
25/05Tiệc Quan Lớn Tuần Tranh ( đền Ninh Giang, đền Kì Cùng)

 

6. Tháng Sáu

NgàyTiệc
01/06Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
10/06Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải - Đền Mẫu Hàn Sơn)
12/06Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn
Tiệc Cô Bơ Bông (Hay tiệc Cô Ba Thoải cung - đền Ba Bông-Thác Hàn)
     16/06     Tiệc Chúa Năm Phương (đền Cấm và đền Cây Đa 13 gốc tại đất Hải Phòng)
24/06Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thuỷ Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng)
Tiệc Cô Bé Minh Lương
26/06Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba)
Tiệc Cô Tám Đồi Chè

 

7. Tháng Bảy

NgàyTiệc
Các ngày trong thángĐại Lễ Tán Hạ
03/07Tiệc Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu
06/07Tiệc Cô Tư 
07/07Tiệc Ông Hoàng Bảy Bảo Hà
12/07Tiệc Mẫu Ỷ La
13/07Tiệc Quan Triệu Tường
14/07Tiệc Ông Hoàng Đôi  (đền Bảo Hà)
17/07Tiệc Ông Hoàng Bảy
20/07Tiệc Bà Chúa Kho
21/07Tiệc Chầu Bẩy Kim Giao (Chầu bảy Mỏ Bạch + Tiệc Cô Bẩy Kim Giao (Cô bảy Mỏ Bạch)
Tiệc Cô Cả Núi Dùm (Tuyên Quang)

 

8. Tháng Tám

NgàyTiệc
03/08Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
06/08Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)
10/08Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
15/08Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (tiệc Đản Nhật)
20/08Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn Kiếp Bạc-HD
21/08Tiệc Mẫu Nhà Trần
     22/08     Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng)
Tiệc Quan Lớn Điều Thất Đào Tiên
24/08Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật)

 

9. Tháng Chín

NgàyTiệc
02/09Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
04/09Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
     09/09     Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
Tiệc ông Chín thượng
Tiệc Chầu Chín Cửu Tỉnh
Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
13/09Tiệc Cô Đôi Cam Đường
19/09Tiệc Cô Chín Đền Sòng
20/09Tiệc Công Đồng Bắc Lệ (đồng thời là tiệc Chầu Bé Bắc Lệ và Tiệc Chầu Lục)
28/09Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

 

10. Tháng Mười

NgàyTiệc
10/10Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

 

11. Tháng Mười Một

NgàyTiệc
01/11Tiệc Phạm Ngũ Lão (có nơi ghi 10/11)
02/11Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị  (Quan Thanh Tra Giám Sát  - Đền Đồi Ngang)
Tiệc Chầu Đệ Nhị
06/11Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
10/11Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (Tiệc Chầu Mười Đồng Mỏ)
Tiệc Cô Mười Mỏ Ba (Tiệc Cô Mười Đồng Mỏ)
    11/11    Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Tiệc đản nhật Quan lớn Thanh Tra Giám Sát)

 

12. Tháng Mười Hai

NgàyTiệc
Các ngày trong tháng (trước ngày 23 tháng chạp)Đại Lễ Tất Niên
10/12TiệcTrần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: (Hay còn gọi là: Tiệc Đản Nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần
Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Huý Trần Quốc Liễu
20/12Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
25/12Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót, Chúa Chữa)
Đăng ngày: 28/03/2022 , 15:43 GMT+7

Tin liên quan