Sự tích Cô Mười Đồng Mỏ

Đăng ngày: 19/05/2022 , 22:30 GMT+7

Cô Mười Đồng Mỏ là vị thánh Cô thứ mười trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô. Cô đứng sau Cô Chín Sòng Sơn và trước Cô Bé Thượng Ngàn.

Sự tích Cô Mười Đồng Mỏ

Tương truyền Cô Mười Đồng Mỏ theo hầu Chầu Mười Đồng Mỏ, cô có công cùng chầu Mười giúp vua Lê đánh giặc Minh và tiêu diệt đội quân của Liễu Thăng. Thần tích về Cô Mười và Chầu Mười rất ít, hầu như không thấy trong các tài liệu.

Có nguồn cho rằng Cô cai quản các mỏ vàng, mỏ bạc ở Chi Lăng. Cũng theo văn Cô Mười thì Cô Mười là một thánh cô xinh đẹp “Hình dung nhan sắc ai mà dám đương“. Cô luôn miệng cười rất gần gũi: “Cô Mười Nhan sắc miệng cười nở hoa“. Cô mặc: “Về đồng mặc áo vàng tươi; đai hoa, khăn thắt đúng người Sơn Trang“. Vì thế, người đời và Thánh Mẫu đã phải thốt lên:

Cô Mười đẹp tựa sao sa

Cô đẹp như sao Bắc Đẩu - Ngân Hà

Đồng Mỏ - Cô Mười vào ra

Mẫu khen Cô đẹp nhất tòa Sơn Trang

Hầu giá Cô Mười Đồng Mỏ

Vì Cô Mười không chấm lính bắt đồng nên rất ít khi Cô Mười ngự về đồng. Thỉnh thoảng tiệc vui, dịp lễ lớn, nhiều thanh đồng vẫn thỉnh Cô về. Hoặc một số người về đền Chầu Mười, Cô Chín Thượng Ngàn hoặc Chầu Bát thì vẫn thỉnh Cô Mười.

Có nguồn cho rằng Cô Mười cầm cung kiếm, cưỡi trên mình ngựa, theo Chầu Mười xông pha trân mạc. Khi về ngự đồng, Cô tấu hương lễ Mẫu, sau đó khai cuông và múa mồi trong trang phục áo vàng tươi, đai hoa, khăn thắt đúng người Sơn Trang.

Đền thờ Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ được thờ ở Đền Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đền Mỏ Ba là nơi thờ chính Chầu Mười Đồng Mỏ và Cô Mười Đồng Mỏ.

Bản văn Cô Mười Đồng Mỏ

Cô Mười Đồng Mỏ - Chi Lăng

Cờ thần kiếm bạc cứu dân phù đời

Tôn nhang danh hiệu Cô Mười

Mỏ Ba chốn ấy vốn người sơn trang

Xa xôi chẳng quản dặm ngàn

Cưỡi mây nương gió xa loan ngự về

Nhang thơm tỏa ngát bốn bề

Nhất tâm phụng thỉnh Cô về ngự vui

Ngàn mây xanh thắm bầu trời

Đai hoa, khăn thắt vẻ ngời hào hoa

Nhỡn tinh lóng lánh sao sa

Mẫu khen Cô đẹp nhất tòa Sơn Trang

Suối khe róc rách gẩy đàn

Gió đưa khúc nhạc bổng khoan nhặt trầm

Hổ gầm vang động sơn lâm

Chim non ríu rít bách âm hợp hòa

Cô Mười đẹp tựa sao sa

Tây Thi thua sắc Hằng Nga kém tài

Trên đời có một không hai

Tích xưa sinh thánh là người sơn trung

Mỏ Ba, Bản Thí thổ nùng

Núi non điệp điệp trùng trùng thấp cao

Đền thiêng dấu tích ra vào

Khi lên Bắc Lệ lúc vào Suối Ngang

Líu lo chim hót trên ngàn

Phong lan đua sắc cúc vàng đua tươi

Khí thiêng thơm ngát đưa mùi

Nhang thơm khấn nguyện cô Mười giáng lâm

Độ cho sở nguyện tòng tâm

Độ cho thoát khỏi tham sân đọa đầy

Quế lan oanh yến sum vầy

Vun bồi cội phúc tháng ngày bình an

Thỉnh Cô chứng giám đàn tràng

Khuông phù đệ tử an khang thọ trường.

Đăng ngày: 19/05/2022 , 22:30 GMT+7

Tin liên quan