[Bản văn] Ông Hoàng Cả

Đăng ngày: 24/05/2022 , 20:17 GMT+7

Ông Hoàng Cả trong dân gian thường gọi là Quan Hoàng Cả hoặc Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh đầu tiên là con của Vua Cha Bát Hải. 

Ông Hoàng Cả ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ thêu rồng kết uốn hành hình chữ thọ, đi hài, mạng chéo hoa thị, thắt khăn mỏ rìu lối cổ hoặc nét đỏ.

Ông Hoàng Cả ngự về thường chỉ tấu hương, khai quang. Ngài thuộc dòng đệ nhất đi tụ nên sau khi làm lễ khai quang. Ngài ngự phán truyền, xe giá (chứ không đi hèo, hiến tửu như hiện nay).

Bản văn Ông Hoàng Cả

Bóng trăng thanh ánh vàng phơi phới

​Động Đình hồ Bát Hải Long Vương​

Có ông Hoàng Quận phi phương​

Khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng​.

Chầu vua Đế Thích chính cung​

Bốn châu tám cõi tăng long có thừa​.

kiềng vàng thẻ bạc thoi đưa​

Đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng​.

Ngày lành giữa tháng quý đông​

Tiêu phòng cửa đã treo cung non đoài​.

Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi​

Ngôi ở trên trời quyền trấn bốn phương​.

Mặt hồng mày liễu phi phương​

Tuyết thu da trắng may nhường tóc xanh​.

Khăn điều áo ngự vàng anh​

Trần phàm ai dễ hoạ tranh nào tầy​.

Vòng vàng nhẫn ngọc lồng tay​

Cổ đeo kim khánh chân giầy thêu hoa​.

Vào chầu phủ mẹ đền cha​

Ra chầu tứ vị vua bà Cờn Môn​.

Mười phương đã nức tiếng đồn​

Ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng​.

Thánh bà ngự chỉ sắc phong​

Quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương​.

Dung nghi tướng mạo đường đường​

Lầu vàng gác tía xạ hương trang hoàng​.

Tiểu tôi tấu vọng đức hoàng​

Ngự về Phủ mẫu việc quan vui mừng​.

Đăng trà quả thực kính dâng​

Đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu​.

Sửa sang khăn ngự áo hầu​

Lồng hương ánh bạc túi trầu cau non​.

Cỗ thờ kính đức hoàng tôn​

Đỏ tươi thạch lựu xanh non bích đào​.

Hoàng tôn ngự áo cẩm bào​

Dường hoa mới nở như sao giữa trời​.

Anh hùng dậy tiếng nơi nơi​

Tay tròn bút trúc miệng cười nở hoa.​

Dập dìu tiếng nhạc hoạ ca​

Thỉnh đức Hoàng Quận ngự toà trang nghiêm trang​.

Khoan thai cười nói nhẹ nhàng​

Tàn hương nước thải ông ban cho đồng​.

Hoàng về giáng ngự thung dung​

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Đăng ngày: 24/05/2022 , 20:17 GMT+7

Tin liên quan