Thần tích Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Đăng ngày: 06/05/2022 , 16:35 GMT+7

Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông, quyền quản cai Tứ Phủ, trấn giữ đồng bằng địa linh. Quan Lớn Đệ Tứ ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử.

Quan Lớn Đệ Tứ có tên đầy đủ là Quan lớn Khâm Sai quyền cai tứ phủ, đền thờ Ngài ở đền Mẫu Sinh, đền Thánh Hóa và đền Quan Đệ Tứ nằm trên phố Đông Thái, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.

Theo Thần tích Đền Đồng Bằng ghi chép lại, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai giáng sinh thời vua Hùng. Ngài là con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đầu thai xuống làm vị tướng thứ tư trong số 10 vị tướng giúp Vua Cha Bát Hải Động Đình. Dưới sự chỉ huy của Vua Cha Bát Hải Động Đình, Quan Lớn Đệ Tứ đã cùng với Quan Lớn Đệ Nhất, Quan Lớn Đệ Nhị, Quan Lớn Đệ Tam và Quan Lớn Đệ Ngũ lập nên những chiến công lớn, đánh đuổi giặc nhà Thục khỏi bờ cõi đất nước Văn Lang.

Sau khi về hóa, Quan Lớn Đệ Tứ được Vua cha giao quyền trấn giữ đồng bằng địa linh, khâm sai tứ phủ. Có tài liệu cho rằng, trong các quan thì ông trấn ở trung tâm trời đất. Tuy nhiên, ông thường ngự trên Thiên Đình, biên chép sổ sách sinh tử, chầu chực bên bệ ngọc bàn loan.

Có tích truyền rằng, Ngài giáng sinh trên tảng núi ở Chí Linh, Hải Dương; dưới chân long cung ngũ nhạc. Ngài phù giúp nhà Trần và nhà Lê.

Ngày tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là ngày 24/4 (âm lịch).

Khi thỉnh Quan Đệ Tứ văn hay hát là:

Tiệc bàn loan thỉnh mời quan đệ tứ

Vốn con trời cai xứ thiên cung

Sắc rồng choi chói vua phong

Quyền Quan Đệ Tứ uy hùng dậy vang

Chuyển quan san trên trời dưới đất

Quản thông tri phép phật truyền ra

Cầu ô bắc sông Ngân Hà

Liệt hàng tinh tú bày ra ngang trời

Thử dạo chơi sao sa lác đác

Cửu Diệu cùng đài các đế tinh

Tam quang thất đẩu ngũ hành

Nhị thập bát tú thiên đình hà sa

Mới tâu qua Nam Tào Bắc Đẩu

Số trần gian lão ấu chép biên

Ai người hiếu thuận thảo hiền

Tu nhân tích đức chép biên rõ ràng

Bao nhiêu kẻ ngang tàng bạo ngược

Chỉ hại người chẳng trước thời sau

Lỗi lầm có xá chi đâu

Bao nhiêu đệ tử cúi đầu làm tôi

Phú:

Y quan văn vật

Nổi dấu thiêng tứ phủ vạn linh

Sơn xuyên dục tú hà hải chung linh

Thiên niên dốc một bầu vũ trụ

Trên phù tía ngai vàng lồ lộ

Vẽ lâu đài in bóng tranh vanh

Bảng vàng thiên cổ vị nhân

Gồm nam bắc thu về một mối

Kỳ lễ nghĩa văn minh chi hội

Dương thanh danh vạn vật chi đô

Vang tiếng để sơn thần cung kiệt.

Đăng ngày: 06/05/2022 , 16:35 GMT+7

Tin liên quan