Kinh cầu phúc

Đăng ngày: 10/03/2022 , 18:06 GMT+7

Văn hóa & Xã hội chia sẻ kinh cầu phúc dành cho việc cầu phúc của quý vị trước điện thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.

Kinh cầu phúc

Vui thay phúc đã đến nhà

Tu mười đại kiếp mới là được đây.

Chúng con Tín hữu hôm nay

Được về với Mẹ từ ngày hôm qua.

Thấy khang thấy thái cửa nhà

Thấy tràn đầy phúc là nhờ Mẹ xoay.

Hoàng Thiên Quốc Mẫu ra tay

Ban cho lộc phúc từ từ rày phong quang.

Thấy tâm con được nhẹ nhàng

Thấy mình được sống như đường hoàng hơn.

Thấy Đức tin càng sắc son

Thấy nguồn thấy cội chúng con Mẫu Hoàng.

Gia đình hai chữ an khang

Tổ tiên được cả rỡ rạng tông môn.

Vợ chồng cho đến cháu con

Đều được đủ cả thuận còn hơn xưa.

Cơm nước đêm tối sớm trưa

Chăm lo đầy đủ chẳng chừa lúc nao.

Ôi hạnh phúc sướng sao là thế

Cõi trần gian con dễ được hay.

Chúng con nhờ có Mẹ đây

Mẹ từ mang đến những ngày sướng vui.

Con cầu Mẹ sống nghìn đời

Độ cho con được đẹp tươi tháng ngày.

Kính lạy đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh Công chúa.

Kính lạy Thiên đình Thượng Thánh Phúc Tinh Chân quân.

Đăng ngày: 10/03/2022 , 18:06 GMT+7

Tin liên quan