[Bản văn] Cô Sáu Sơn Trang - Cô Sáu Lục Cung

Đăng ngày: 09/05/2022 , 14:30 GMT+7

Cô Sáu Sơn Trang hay còn gọi là Cô Sáu Lục Cung. Cô là người hầu cận Chầu Lục nên được gọi là Cô Sáu Lục Cung. Các tài liệu về Cô Sáu không nhiều. Cô bé Lục Cung được phối thờ tại Đền Lục Cung Hữu Lũng - Lạng Sơn. Nơi đây được coi là nơi thờ chính của Cô.

Trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Sáu Lục Cung rất hay về ngự đồng. Các thanh đồng đạo quan thường thỉnh bóng Cô Sáu Lục Cung ngự đồng không chỉ có khi về đền Lục Cung, về đất Lạng Sơn mà cả khi khai đàn mở phủ hay trong cả những dịp hầu vui, đón tiệc tiên thánh. Khi về ngự đồng, Cô Sáu thường mặc áo lam hoặc áo tím chàm, ngắn vạt rộng tay.

Bản văn Cô Sáu Sơn Trang

Đệ tử con dâng bài văn tấu

Cung thỉnh mời cô Sáu sơn trang

Đền thờ lập ở trên ngàn

Lô xô đá mọc ngổn ngang mấy tầng

Nước suối chảy rì rầm róc rách

Cá lượn mình luồn lách dưới khe

Đền cô cây mọc xum xuê

Lối lên sông Hoá lối về Suối Ngang

Cảnh sơn trang trên ngàn lồ lộ

Lục Cung từ rực rỡ tối linh

Càng thêm nức tiếng thơm danh

Trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời

Tiên cô Sáu vâng lời Mẫu Thượng

Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi

Nón xanh đủng đỉnh bên đồi

Chân quấn xà cạp chiếc gùi trên vai

Thật ưa ngắm đôi tay vòng bạc

Thẳng đường ngôi mườn mượt tóc mây

Da ngà vẻ ngọc hây hây

Môi trầu cắn chỉ vẻ đầy khuôn trăng

Nở nụ cười hàm răng rưng rức

Má hây hây sực nức hương bay

Áo lam ngắn vạt rộng tay

Long lanh đáy nước tóc mai hoa cài

Bước khoan thai lên hầu Mẫu Thượng

Sớ trạng dâng kính ngưỡng tam toà

Mẫu yêu cô Sáu nết na

Khéo cho thập tử gần xa an lành

Cô anh linh trên đời có một

Kẻ gian tà nhất mực không tha

Cô thường luyện ấn canh ba

Canh tư đốt đuốc vào ra cửa rừng

Cất tiếng hú bỗng rừng im bặt

Rước Mẫu về ngự đất trang châu

Mẫu sai cô Sáu theo hầu

Tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên

Đức Mẫu Thượng chỉ lên đỉnh núi

Cô vâng lời vượt suối băng ngàn

Đi đâu cầm thú reo vang

Voi quỳ hổ phục bên đàng cô đi

Tiếng tử quy bên đồi gọi bạn

Gà gáy rừng gọi sáng năm canh

Hái hoa trẩy quả vin cành

Ban tài tiếp lộc lấy danh cho đồng

Mời cô lai giáng điện chung

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Cô Sáu Sơn Trang không có đền thờ riêng. Hiện Cô Sáu Sơn Trang chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư. Cung thờ Cô được xây ngay cạnh chính cung đền Chầu Lục tại thôn Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đền Lục Cung còn là nơi thờ chính của Chầu Lục, nhân dân hay gọi là Chầu Sáu Lục Cung, Chầu Lục Cung. Và đôi khi đền Lục Cung còn được gọi là Đền Chín Tư.

Đăng ngày: 09/05/2022 , 14:30 GMT+7

Tin liên quan