Bản văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Đăng ngày: 30/03/2022 , 21:38 GMT+7

Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên được sử dụng trong lời hát văn chầu Đệ Nhị. Bản văn chúa Đệ Nhất Tây Thiên gồm có hai bản.

Bản văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên

Bản Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên số 1

Dâng văn tam vị Chúa Mường

Thỉnh Chúa đệ nhất Hùng Vương ngự về

Cổ triều Đinh, Lý, Trần, Lê

Sắc Phong thượng đẳng biển đề tối linh

Tây Thiên, Tam Đảo địa linh

Thạch Bàn, Chúa ngự cảnh thanh nhiệm màu

Nhang thơm thành kính quỳ tâu

Tiếng dâng một bản văn chầu Chúa Tiên

Chúa Bà đệ nhất Tây Thiên

Hùng Vương thánh tổ cầm quyền vào ra

Đại Đình, Tam Đảo quê nhà

Thông reo trúc hóa rườm rà tốt tươi

Dạo chơi non nước đôi nơi

Khi sang Cao Mại khi chơi Nguyệt Hồ

Có phen Chúa tới kinh đô

Phép hay biến hiện thần cơ nhiệm mầu

Sửa sang gương lược trầu cau

Thỉnh Chúa ngự đồng giáng thế lai lâm

Thử lòng trần thế chữ tâm

Thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng

Cứu cho thoát khỏi gian truân

Cứu cho thoát khỏi trầm luân đọa đầy

Trần gian lắm nỗi chua cay

Phúc mỏng nghiệp dày tâm tựa bóng đêm

Thành tâm van vái chúc nguyền

Tu nhân tích đức thánh tiên độ trì

Trước thời xét sở di âm phước

Sau thời xem tâm đức tu thân

Trên phù quốc dưới cứu dân

Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Bản Văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên số 2

Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ

Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên

Dõi truyền thiên hạ ức niên

Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời

Dân Sơn Đình là nơi sở tại

Thấy một người khí khái khôn ngoan

Mẫu phó cho phụng sự khói nhang

Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa

Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục

Suối Giải Oan giải khúc minh trân

Trường sinh có nước tảy màu

Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ

Dù bốn mùa chim kêu phượng hót

Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa

Vui về nước chảy non ba

Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào

Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ

Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm

Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm

Khắp miền thiên hạ thánh tâm

Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa

Lại khen người tạc đá mà nên

Bầu trời cảnh Phật non Tiên

Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.

Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ

Có nước Vàng, thác Bạc như in.

Có cầu, có nước sông truyền

Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu

Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc

Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.

Cảnh lên thay điểm bà sa

Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng

Đã minh nguyệt phong quang là thế

Tại văn hoa đuốc tuệ quan huy.

Thế gian liễu thế nan chi

Do lai quảng đại từ bi vô cùng.

Thụ sắc phong phò vua giúp nước

Lại hộ trì an quốc ban gia.

Tây Thiên bà Cả thượng tòa.

Tiệc trung thu nghinh về đền Cả

Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.

Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong

Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.

Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ

Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.

Hương hoa lễ vật mọi nơi

Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà.

Ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.

Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc

Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.

Cầu tài cầu lộc hữu dư

Cầu con cho được thượng vi tinh thần.

Nào là người văn nhân tài tử

Cũng là người nữ tú nam thanh.

Muốn vui lên đất Sơn Đình

Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.

Quốc thái hoa nhân dân yên lạc

Cửa anh linh danh tạ lập thiên

Cầu cho phú quý thiên niên

Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.

Tống tai ách nghinh lai bách phúc

Đảo tất thông nguyện tam đa.

Lòng tin vọng vái Thánh Bà

Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.

Chữ rằng thánh giáng nghe văn

Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường.

(Xa loan thánh giá hồi cung).

Đăng ngày: 30/03/2022 , 21:38 GMT+7

Tin liên quan