Văn khấn ban thờ Đức Ông ở chùa

Đăng ngày: 12/05/2022 , 09:51 GMT+7

Theo phong tục của người Việt, trong các ngày rằm, mồng một, lễ Tết, các gia đình thường đến chùa lễ Phật, thành tâm khấn cầu Đức Ông,... gia hộ cho bản thân và gia đình khỏe mạnh. Và để việc đi lễ chùa thuận lợi, người đi lễ cần biết những quy định cơ bản về sắm lễ cúng như chuẩn bị văn khấn.

Ở tất cả các chùa lớn nhỏ của Việt Nam cũng như trên thế giới đều đặt Đức Ông được tạc tượng và thờ tự. Đến điện thờ Đức Ông, Phật tử và tín chủ thường cầu xin sức khỏe, công danh, tiền bạc, con cái,... Theo quan niệm xa xưa, Đức Ông sống cùng thời với Đức Phật lịch sử của chúng ta, hiệu là Cấp Cô Độc, tức là chu cấp cho hết thảy những người cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật.

Ban thờ Đức ông trong chùa

Về góc độ lịch sử, ngài là vị thí chủ lớn nhất đối với Đức Phật và Tăng đoàn. Về góc độ thần thông, Ngài là đại hộ pháp của Phật Môn. Ngài hiện ở đời cũng do trách nhiệm này nên Ngài có công năng thấy hết mọi kho tàng, tài bảo trên thế gian, không cầu cũng giàu có, phong túc không ai bằng. Tài bảo đó Ngài dùng cúng dường Tam Bảo, bố thí cho kẻ cùng khốn, nên ở Ngài đầy đủ hạnh Phổ Hiền, đức Từ Bi.

Cách sắm lễ ban thờ Đức Ông

Lễ vật dâng ban thờ Đức Ông là lễ chay hoặc lễ mặn, tùy theo điều kiện mỗi gia đình; cốt là tấm lòng thành tâm.

- Lễ chay gồm: hương, hoa tươi, quả chín, phẩm oản, xôi chè.

- Lễ mặn gồm: gà, lợn, giò, chả,... được làm cẩn thận và nấu chín.

Bài văn khấn Đức Ông ở chùa

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ..... tháng ..... năm .....

Tín chủ con là ..........................................

Ngụ tại .....................................................

Cùng cả gia đình thân tới cửa Chùa .....................trước Ban Đức Ông, thành tâm kính lễ, hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài. Chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh nhà Chùa.

Thiết nghĩ: Chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện!

Đăng ngày: 12/05/2022 , 09:51 GMT+7

Tin liên quan