Văn khấn lễ Phật ở chùa

Đăng ngày: 04/05/2022 , 08:03 GMT+7

Lên chùa lễ Phật vào ngày mồng một, ngày rằm, các ngày Lễ Tết,... hoặc những ngày có việc trọng đại đã trở thành phong tục cổ truyền của người Việt. Với tấm lòng thành cầu, nhờ nghiệp lực vô biên của Phật, của chư vị Bồ Tát, Hiền thánh mà được thiện duyên, gặp may cầu cho được: mạnh khỏe, tai qua nạn khỏi, hạn ách tiêu trừ, yên vui thân mệnh, gia đình thuận hòa, hạnh phúc an khang,... 

Hướng dẫn cách sắm lễ 

Khi sắm sửa lễ vật để đi lễ Chùa, người hành lẽ cần tuân thủ các quy định sau:

- Chỉ được sắm các lễ chay: hương, hoa tươi, quả chín, oản phẩm, xôi chè,... 

- Tuyệt đối không được dâng, đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện (chính diện),tức là nơi thờ tự chính của ngôi Chùa. 

- Trên hương án của chính điện chỉ được dâng, đặt lễ chay, tịnh. 

- Lễ mặn chỉ được phép dâng, đặt trong các ban thờ tự Đức Ông và các vị Thánh, Mẫu trong chùa. Lễ mặn thường chỉ nên chuẩn bị đơn giản: gà, giò, chả, rượu, trầu cau,...

- Tiền giấy âm phủ, hàng mã tuyệt đối không đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát, hương án của chính diện; cả tiền thật cũng vậy. Mà tiền, vàng công đức nên để vào hòm công đức trong Chùa. 

- Hoa tươi lễ Phật là: hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu,... không dùng các loại hoa tạp, hoa dại,...

- Trước ngày dâng hương Lễ Phật ở Chùa cần chay tịnh trong đời sống sinh hoạt ngày thường: ăn chay, kiêng giới, làm việc thiện…

Thứ tự hành lễ trong Chùa

- Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

- Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang, thỉnh 3 hồi chuông rồi làm lễ chư Phật, Bồ Tát.

- Sau khi đặt lễ chính điện xong thì đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu Chùa nào có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì đến đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

- Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu).

- Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy tâm công đức.

Văn khấn lễ Phật

Nội dung bài văn khấn dưới đây được trích từ Văn hoá cổ truyền Việt Nam, mời bạn đọc tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày........ tháng........ năm Canh Tý 

Tín chủ con là ..............................

Ngụ tại...........................

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa ........ dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sĩ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thần bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Đăng ngày: 04/05/2022 , 08:03 GMT+7

Tin liên quan