Kinh chữ hiếu

Đăng ngày: 11/03/2022 , 11:21 GMT+7

Văn hóa & Xã hội chia sẻ kinh chữ hiếu dành cho quý vị khấn cầu trước cung thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.

Kinh chữ hiếu

Phận con đội lệnh Mẹ Cha

Trước là đội lệnh Ba Tòa Chúa Tiên.

Hiếu đạo ăn ở thảo hiền

Tưởng nhớ Tiên Thánh Chúa Tiên yêu vì.

Có hiếu với Mẹ một khi

Tu đạo cho tốt Mẹ thì an tâm.

Hiếu thì phải có nghĩa nhân

Toàn vẹn sứ mệnh con Thần cháu Tiên.

Con của Mẫu Mẹ Hoàng Thiên

Là người đạo đức không thiên thứ gì.

Con Mẹ đừng sống chỉ vì

Tiền tài của cải chẳng vì nghĩa nhân.

Hiếu Mẹ phải tốt ở trần

Hiếu Mẹ phải giữ muôn phần thanh cao.

Sống nên yêu dấu đồng bào

Tu nhân tích đức Mẹ vào chép biên.

Đó là có hiếu bề trên

Sau là báo hiếu đôi bên ông bà.

Tại gia phụng dưỡng thực là

Vui lòng cha mẹ ông bà sớm hôm.

Chén nước bát cháo mâm cơm

Vào ra thưa gửi cháu con vui vầy.

Ăn nói nhỏ nhẹ cho hay

Cha yêu Mẹ quý từ rày thỏa tâm.

Dù rằng cha mẹ lỗi lầm

Không được trái phép dừng nhầm vế vai.

Tạo con ở trong bào thai

Tinh cha huyết mẹ không sai tí nào.

Thấy con phấn khởi hồng hào

Cha mẹ thì lại vui sao tâm mình.

Dù rằng cách núi ngăn sông

Vì con cha mẹ vẫn cùng vượt lên.

Dù rằng ăn ở thấp hèn

Cha mẹ vẫn hướng con lên thành tài.

Dù rằng khổ não đời đời

Cũng muốn con được như người trần gian.

Con nào chữ hiếu chẳng toàn

Nghiệp này mãi mãi khổ nàn kiếp sau.

Không con không cháu biết đâu

Mười đời người kiếp bắt đầu thoát sang.

Xong rồi phải rẽ bước ngang

Chịu theo nghiệp dắt đủ đường mà đi.

Xứng là con hiếu một khi

Hiếu đạo cha mẹ chi li từng lời.

Hành động cho đúng làm người

Xứng làm cho Mẹ, cháu trời thần tiên.

Kính lạy đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh công chúa. (3 lần).

Kính lạy đáng Quảng từ bi Đại trí tuệ Viên thông Giáo chủ Công dung ngôn hạnh Vi Đế nữ Thiên Kim Quốc Mẫu Hoàng Thiên.

Đăng ngày: 11/03/2022 , 11:21 GMT+7

Tin liên quan