Cô Bé Thạch Bàn

Đăng ngày: 04/06/2022 , 20:10 GMT+7

Cô Bé Thạch Bàn là một trong những tiên cô bản đền bản cảnh, cô không thuộc hàng chính thống trong hệ thống thần linh Tứ Phủ. Nhưng sự linh thiêng và đức độ anh linh của cô lại nức tiếng gần xa khắp miền Côn Sơn, Hải Dương.

Cô Bé Thạch Bàn là ai ?

Cô Bé Thạch Bàn là một trong những tiên cô bản đền bản cảnh được thờ tự tại đền Sinh thuộc thôn Yên Mô, Chí Linh, Hải Dương. Vì lầu Cô Bé được lập ở chốn thạch bàn nên dân gian thường gọi là Cô Bé Thạch Bàn. Mặc dù không thuộc hệ thống thần linh Tứ phủ nhưng sự anh linh đức độ của cô được nhân dân tôn kính phụng thờ xa gần khắp nơi vẫn thường tới đền Sinh chiêm bái.

Hầu giá Cô Bé Thạch Bàn

Người ta thường hầu Cô Bé Thạch Bàn sau giá Cô Bé Tứ Phủ, khi thỉnh cô giá ngự về đồng người ta dâng cô áo thổ cẩm đặc trưng miền núi rừng, đầu vấn khăn thêu hoa, cũng có khi thắt khăn củ ấu.

Hầu giá Cô Bé Thạch Bàn

Thông thường cô chỉ giá ngự đúng bản đền của cô vào các dịp khánh tiệc khi có các thanh đồng sát căn của cô thỉnh mời cô bé giá ngự. Cũng giống như các giá hầu Cô Bé khác, khi cô giá ngự về lễ Mẫu đồng khai quang, rồi mua mồi và ban tài phát lộc cho thanh đồng và bách gia trăm họ tham dự.

Bản văn Cô Bé Thạch Bàn

Trên lâm sơn ngàn trùng cao ngất

Đền Yên Mô cảnh vật phong quang

Dâng văn Cô Bé Thạch Bàn

Lương thời cát nhật giáng đàn chứng đây

Lầu Cô gió mát bóng cây

Tầng cao tầng thấp thang mây lưng chừng trời

Bốn mùa lễ bái đông vui

Người vô giải hạn,người thời tôn nhang

Anh linh đã có tiếng vang

Phép cô linh ứng Thạch bàn tối linh

Thú hữu tình dưới khe nước chảy

Đá xếp chồng cỏ mọc rêu in

Bên thời đồi mái đồi sim

Ríu ra ríu rít tiếng chim gọi bầy

Cô dạo chơi bên này Rừng Cấm

Dạo chơi chùa Đức Phật Côn Sơn

Băng ngàn vượt suối trèo non

Ghé sang Vạn kiếp chơi sông Lục Đầu

Có phen ngự về hầu Vương Mẫu

Cánh sớ hồng biểu tấu quỳ tâu

Có phen giá ngự thượng lầu

Bách gia trăm họ kêu cầu cửa Cô

Trần gian hương khói phụng thờ

Nhất tâm vạn tưởng ơn nhờ phép thiêng

Đền Mẫu Sinh dấu tiên cảnh vắng

Chốn thạch bàn danh thắng còn ghi

Cô cứu người chẳng lấy cái chi

Giàu thì một bó khó thì một nén nhang

Anh linh Cô Bé Thạch Bàn

Xin Cô trắc giáng trần gian độ trì

Nét nhu mì thanh tân yểu điệu

Vẻ ngọc ngà nét liễu hài hoa

Anh linh hiển hách thay là

Đêm ngày hầu cận Thánh Bà Đền Mẫu Sinh

Nay đệ tử lòng thành bách bái

Giám xin cô tử cải hoá sinh

Thỉnh cô trắc giáng đan đình

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Đăng ngày: 04/06/2022 , 20:10 GMT+7

Tin liên quan