Văn khấn Mẫu Liễu Hạnh

Đăng ngày: 13/03/2022 , 13:46 GMT+7

Thánh Mẫu Liễu Hạnh hay còn gọi là Bà Chúa Liễu, Mẫu Liễu Hạnh là vị Thánh Mẫu đứng đầu hệ thống Tam phủ, Tứ phủ thờ đạo Mẫu trong văn hóa tâm linh của người Việt. Người dân thường đến làm lễ Mẫu Liễu Hạnh để cầu xin bình an, may mắn. 

Theo truyền thuyết trong dân gian Việt Nam, Mẫu Liễu Hạnh là một trong bốn vị thánh Tứ bất từ. Bà vốn là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng Thượng đế, 3 lần giáng trần.  

Bà thường xuyên giúp đỡ người dân và được các triều đại phong kiến từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn cấp nhiều sắc, tôn phong là “Mẫu nghi thiên hạ - Mẹ của muôn dân” và cuối cùng quy y cửa Phật. 

Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Mẫu Liễu Hạnh được thờ phụng ở nhiều nơi, như: Phủ Dầy, phủ Quảng Cung, phủ Tây Hồ, phủ Đồi Ngang, đền Sòng,… và rất nhiều các phủ, đền khác. Nhưng lễ hội Phủ Dầy - Nam Định là lễ hội lớn và có quy mô nhất. Hàng năm, vào tháng 3 người dân thường tổ chức lễ hội nhân ngày giỗ của bà chúa Liễu Hạnh tại miếu thờ của bà để cầu may. 

Bài văn khấn Mẫu Liễu Hạnh

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế. 

Kính lạy:… 

- Đức Cửu Trùng Thanh Vân lục cung công chúa. 

- Đức Thiên Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hòa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu. 

- Đức Đệ Nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương. 

- Đức Đệ Tam Thủy Phủ, Lân Nữ Công Chúa. 

- Đức Đệ Tứ Khâm Sai Thánh mẫu, Tứ Vị Chầu bà, năm tòa Quan Lớn, mười dinh các Quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, Ngũ Hổ Đại Tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng. 

Tín chủ con là:……………………………………………………………… 
Cùng gia quyến, ngụ tại:………………………………………………….. 

Hôm nay tín chủ con đến………….. thắp nén hương thơm khấu đài vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài Lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, bốn mùa không hạn ách nào xâm phạm, tám tiết có điều lành tiếp ứng. Cháu con được chữ bình an, học hành chăm chỉ có tài có chí nên danh nên phận, gia đạo hưng vượng. Cầu xin Thánh Mẫu, gia ân tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, cả năm của cải xung chu, ăn mặc không thiếu, tai tinh có chiếu, chế biến trừ cho, mọi sự không lo, cả nhà vui vẻ, ơn nhờ đức huệ. 

Cúi mong ơn đức cao dầy, thương xót phù trì bảo hộ. lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng lượng cả soi xét, xin Thánh Mẫu chứng giám. 

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn tấu.

 

Bản văn Mẫu Liễu Hạnh

VÂN CÁT TAM THẾ THỰC LỤC QUỐC ÂM

Khi nhàn tựa án thảnh thơi

Ngẫm xem tam thế luân hồi đổi thay

Quả tu bởi tại lòng này

Hóa xinh lại hóa xưa nay ai tường

Vẹn sao hai chữ cương thường

Tiên nhân phật quả lưu phương dõi truyền

Nhớ xưa ở huyện Đại Yên

Xã là Trần Xá về miền Nghĩa Hưng

Đương năm Cảnh Thịnh sơ hưng

Cải làn Vỉ Nhuế phỏng chừng tam niên

Thôn Quảng Nạp hiệu Huyền Viên

Phạm gia tích đức bách niên đã nhiều

Xưa làm Phó sư thiên triều

Khâm sai tra sổ phải điều bất công

Bút son vâng mệnh đền rồng

Giáng Trần Xá xã thôn trung đất lành

Đất này tú khí chung linh

Lâu đài cổ tích xung quanh cũng kỳ

Chỉn e tử tức còn trì

Trai đàn mong đợi sau khi nối đời

Đêm ngày khấn Phật cầu trời

Kim Tinh Thái Bạch tới nơi tâu rằng:

Có nhà này ở dưới trăng

Thái Bà Phạm Lão tin nhằm có thai 

Ngọc Hoàng mở sổ ra coi

Phạm công ngày trước vốn người thiên cung

Bởi vì giữ phép không công

Vậy nên trích giáng vào vòng nhân gian

Một đời giờ lại tái hoàn

Nay xin cầu tự thì bàn làm sao

Có quan Bắc Đẩu Nam Tào

Sổ cầm chờ mục ghi vào tính danh

Tâu rằng xin chút gái lành

Kẻo cơ nghiệp ấy sau dành cho ai

Đức vua nghe nói êm tai

Truyền đòi công chúa thứ hai lên chầu

Khuyên con giáng thế ít lâu

Vời quan văn võ cùng nhau hiệp bàn

Tâu rằng: Đội đức thiên nhan

Non cao biển rộng khôn toan cưỡng lời

Công chúa tâu lậy mấy lời

Hóa sinh sinh hóa kiếp người kiếp tiên

Kiếp này là kiếp tiền duyên

Ghi lòng tạc dạ chép biên đời đời

Thần thông biến hóa mọi người

Trước nga hoàng giáng vốn người cung tiên

Ngọc nữ nghe lệnh chỉ truyền

Vâng lời tấu ấy diện tiền vua cha

Khấu đầu lạy trước thềm hoa

Lạy bà Hoàng Hậu chính tòa cao ngôi

Gửi truyền văn võ mấy lời

Thờ vua phải giữ lòng thời chính trung

Còn tiên lạy trước ngai rồng

Tâu rằng cho xuống độ chừng bao nhiêu

Thấy con nói hết mọi điều

Bút son đề chữ Linh Tiêu lên đầu

Thông minh linh ứng dài lâu

Tứ phương lai cộng phật đầu Dần niên

Sánh ca đàn sáo đôi bên

Dập dìu phượng liễu xuống miền dương gian

Phạm ông khi ấy thanh nhàn

Mang mang giấc mộng đoàn đoàn tiên nga

Khí thiêng sực nức mùi hoa

Sao mai thấp thoáng trời đà vầng đông

Thái bà chuyển động tâm trong

Quế Lan ngào ngạt sen hồng nở hoa

Huệ hương đang thắp đầy nhà

Giáng sinh mồng sáu tháng ba giờ Dần

Nhãn quan lóng lánh tinh thần

Mày ngang vành nguyệt da ngần vóc sương

Má đào môi hạnh phi phương

Giá so tố nữ tiên nương khôn bì

Phú ông xem thấy dị kỳ

Giáng thần ứng hiện đặt thì Tiên Nga

Yêu như ngọc dấu như ngà

Nâng châu rốn biển hứng hoa lưng trời

Màn the trướng gấm thảnh thơi

Thâm khuê dưỡng dục khác vời tiên cung

Ngũ điều thiên tính đã thông

Thử xem nền nếp cũng dòng phú gia

Chạnh lòng nghĩ đến gần xa

Nay tuy đã vậy sau đà sao đây

Năm lên mười tuổi khôn thay

Một niềm hiếu thuận nết hay ai tày

Thung huyên sớm dép tối dày

Quạt nồng ấp lạnh đêm ngày vào ra

Tôn thân thượng mục hạ hòa

Lời ăn tiếng nói nhu hòa khoan dung

Đủ điều ngôn hạnh công dung,

So xem cốt cách khác trong trần này.

Đua chen kẻ tớ người thầy,

Ra vào hầu hạ đêm ngày tựa nương.

Tới tuần tam ngũ phi phương,

Bạn Tần khách Tấn ngổn ngang đầy nhà.

Thái ông ướm hỏi dò la,

Chiêu thân sớm định để già tâm khoan. 

Nào ai dưới gối thừa hoan,

Nay con riêng phải lo toan việc nhà.

Chúa rằng đội đức sinh ra,

Ơn đà bể rộng nghĩa đà non cao.

Hổ con chút phận thơ đào,

Hình lâm tử tức tiêm vào phu quân.

Cuộc đời như thể phù vân,

Thân tiên buộc lấy duyên trần làm chi.

Nhớ khi nuôi nấng phù trì,

Nghĩ sao báo đáp ơn nghì cho phu.

Con xin dốc chí đường tu,

Triêu sớm ban tối di du vui cùng.

Mặc ai mối điệp tin ong,

Mặc ai lá thắm chỉ hồng bạn duyên. 

Khi xưa phẩm cách người tiên,

Lẽ nào nỡ để hồng liên bùn lầm.

Thái ông nghe nói mừng thầm,

Hay là đức phật Quan âm thân tiền.

Thôi chi nói sự trần duyên,

Dù con trong sạch giá tiên mặc lòng.

Đào viên then khoá kín phong,

Giữ điều trinh tiết kính cung tiên đường.

Vá may canh cửi việc thường,

Rộng ơn thí xả bốn phương dân cùng.

Nền nhân xây đắp dốc lòng,

Khói hương thấu đến cửu trùng cho thông.

Dần dần nhị kỉ ngũ đông,

Thung đường phút đà xe rồng lên chơi. 

Ngán thay dưới đất trên trời,

Một người mà gánh hai vai thâm tình.

Báo ơn tứ đức sinh thành,

Gần xa ai kẻ nức danh nữ tài.

Cư tang năm mới được hai,

Huyên đường hạc giá bay khơi lên ngàn.

Thân tiên bao quản tân toan,

Một mình khôn biết rằng bàn sao xong.

Bèn mời lân lý hương trung,

Kẻ thăm người viếng tây đông đầy nhà.

Thôn trung có kẻ lão già,

Thấy người thơ ấu nết na thương vì.

Năm thường dậy sớm luân di,

Hiếu trung hai chữ sau thì ắt nên. 

Công chúa quì xuống thưa lên,

Trình rằng ơn nặng dám quên sau này.

Thôn trung thu xếp ra tay,

Hạ tuỳ thượng xướng việc nay chu toàn.

Đưa người yên xuống hoàng tuyền,

Mặc nàng coi sóc báo đền công xưa.

Chăm coi bao quản nắng mưa,

Gọi là chút báo tóc tơ sinh thành.

Thương thay thiên đạo bất bình,

Trăm năm để giận một mình khấu công.

Ba năm lòng những dặn lòng,

Nào ai khuya sớm đà cùng việc đây.

Đến tuần tứ cửu làm trai,

Đại đàn bố thí bẩy ngày bẩy đêm.

Lòng thành thấu đến cửu thiên,

Kim tinh Thái Bạch tâu lên ngai vàng.

Tâu rằng ở dưới dương gian,

Nơi bà công chúa Đại An tâu rày.

Cù lao chín chữ thương thay,

Trông ơn thượng đế xá rày siêu sinh.

Ngọc hoàng việc ấy đã minh,

Đem bộ trắc giáng đế đình mà tra.

Phán rằng đệ nhị Tiên Nga,

Bấy lâu sao vắng đại la quảng hàn.

Triều đình tâu trước thiên nhan,

Tâu còn kỉ nữ tái hoàn tiên cung.

Ngày nay tang tóc đã xong,

Một mình coi sóc ngoài trong xa gần. 

Năm qua tháng lại lần lần,

Phong quang đã khác tiền nhân đó rồi.

Công chúa tỉnh giấc bồi hồi,

Tam tinh mộng thấy tới nơi doành doành.

Tâu rằng người ở động đình,

Vâng đem ngọc bảo kim tinh lai phù.

Đăng ngày: 13/03/2022 , 13:46 GMT+7

Tin liên quan