Các nguyên tắc cơ bản cần ghi nhớ trong nghi thức hầu đồng

Đăng ngày: 09/05/2022 , 16:05 GMT+7

Hầu đồng là một nghi thức quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ. Về bản chất, hầu đồng được xem là nghi thức giao tiếp với thần linh, người cõi âm thông qua các cô đồng, bà cốt hoặc cậu đồng.

Trong nghi lễ hầu đồng có rất nhiều tiết lễ. Thời điểm, cách thức và quy mô của từng nghi lễ sẽ có sự khác nhau ở mỗi nơi và mang những ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, có những nguyên tắc chung trong nghi thức hầu đồng mà các thanh đồng cần nắm rõ để thực hành cho đúng, không mắc tội với bề trên.

1. Ba giá Mẫu

Tuyệt đối không được mở khăn. Không có khăn phủ diện màu vàng. Không mặc áo Mẫu, nếu mặc thì phải có áo bản mệnh ở trong. Giá Mẫu đệ nhất, đệ nhị lễ hương sống; giá Mẫu đệ tam lễ hương chín.

2. Phật, vua cha Ngọc Hoàng, Mẫu Địa, Mẫu Cửu, công đồng thánh Mẫu

Cần ghi nhớ, trong nghi lễ hầu đồng không có hầu Phật, vua cha Ngọc Hoàng và công đồng thánh Mẫu.

3. Áo bản mệnh và khăn phủ diện

Đây là cái gốc trong hầu đồng mà bất kỳ cô đồng, bà cốt, cậu đồng nào cũng cần phải biết. Tuy nhiên, hiện nay có một số đối tượng mặc áo Mẫu để hầu Mẫu, còn áo bản mệnh được cúng lễ khai chứng. Điều này là sai căn bản, áo Mẫu ai “chứng” mà hầu.

Hơn nữa, có một số kẻ còn ngông cuồng hơn là dùng khăn phủ diện màu vàng.

4. Hầu nhà Trần

Hầu Đức ông đệ tam mới lên đai thượng. Cô Đại Hoàng ngự áo vàng. Nhà Trần không ngồi ghế, trừ khi bắt tà để tra xét tà ma. Hành động ngồi ghế là bất kính với 3 giá Mẫu.

5. Các quan

Khi các quan về phải đi mạng chéo, thắt khăn chữ “phúc” hoặc lên nét. Không được đi hia đội mũ, đó là đóng kịch diễn tuồng.

Quan đệ nhất thuộc dòng đi tu nên khi ngự đồng, khai quang làm lễ, không ngự vui hiến tửu. Quan đệ tứ dòng khâm sai cũng vậy.

Khi có quan thầy hầu chứng 2 giá quan trên rồi thì đệ tử không được hầu nữa. Khi khai quang bắt buộc phải dùng khăn tấu hương. Giá các quan Ông hoàng, Cậu phải lễ 4 lần, mỗi lễ lễ 3 vái ở giữa, 2 vái 2 bên, 1 vái tất cả.

Các giá trên lễ phải dùng khăn tấu hương và hương. Mỗi lần lễ là biểu hiện dâng hương về mỗi phủ một lần. Khi tiến lùi để lễ thì lùi 2 tiến 3. Mặt ngẩng lên nhìn công đồng nhưng khi quỳ lễ phải cúi mặt nhắm mắt.

Bốn lần lễ không được bỏ hương; nếu chỉ lễ một lần phủ đệ nhất, ba phủ còn lại dùng khăn tấu hương thì khác nào có bát mà không có gạo, có cốc mà không có nước, đó là hành động bất kính. Trừ những vị đồng cựu không đứng lên được thì phải tiến hương lên công đồng, sau đó dùng tay chống gối đứng lên – “ốm tha già thải”, đó là được miễn giảm chứ không phải lệ như thế.

Múa kiếm múa đao không được chỉ vào công đồng; không được cứa cổ mình.

6. Tất cả các hành động lễ ngự, làm việc, khăn áo đều phải xin phép và chứng hương

Chứng người, chứng ngựa, chứng voi, chứng tam đầu đều phải phủ khăn tấu hương lên đầu sau đó khai quang lễ 5 lễ, vỗ vào hông voi, ngựa 3 lần.

- Các quan, Ông hoàng, Cậu ngồi xếp vòng tròn hoặc vắt chân chữ ngũ, đeo 2 mạng chéo, nét buộc chữ phúc hoặc khăn mỏ rìu.

- Các giá Chầu bà và Cô đều phải quỳ hành lễ, khai quang bằng quạt và hương chín.

- Một số giá như giá cô Cả, cô Bơ về hiến hương không múa cờ thần cờ hội.

- Đầu xuân thì không đi cờ kiếm, đi ngọn cờ hồng, chỉ dùng cờ lệnh kiếm lệnh khi khai đền lập phủ.

- Đầu xuân cũng kiêng mặc đồ trắng kể cả giá bản đền là thoải đều phải mặc áo đỏ khăn đỏ thể hiện ngày vui đầu năm phù hợp với phong tục truyền thống Việt Nam.

7. Các giá Chầu và các giá Cô

- Các điệu múa giá Chầu giá Cô phải nhẹ nhàng.

- Các Chầu phải lên khăn củ ấu, chữ nhân, nón buồm.

- Các Cô lên khăn hoa, khăn vành dây, nét. Cô Bơ có thể lên nét 3 màu.

- Giá các Chầu các Cô về khai quang đứng quát hiến quạt hiến hương chứ không nghiêng ngả không múa.

- Giá chầu bà Đệ nhị và chầu Lục về chỉ rải lộc cho bản đền chứ không đi chợ. Đầu xuân giá chầu Đệ nhị về rải lộc rải hoa.

- Giá chầu Năm chầu Bé rải lộc, đi chợ.

- Giá chầu Mười cưỡi ngựa đeo cờ kiếm, không đi giày.

Vào hè giá tiên cô về giải dịch (tiền và hoa quả). Các thứ đó không ăn được phải thả sông hoặc ngã ba đường. Thường thường về giải dịch là giá cô Đôi hoặc cô Sáu.

- Bất kể khi hiến tửu, thuốc hay nước đều phải dùng khăn hoặc quạt che miệng.

- Không rải tiền xuống đất để chèo đò.

- Giá cô Bơ cài tiền đò bên hông và cài 1 nén hương sống bên tai.

- Hầu các giá đều không được quay đáy vào công đồng, không được xỉa xói vào công đồng.

- Hầu đồng giá thứ nhất phải tung khăn, tẩy khẩu, phải đội bát nhang trước mới được mở phủ, nếu ốm phải cúng tam phủ thục mệnh trước mới mở phủ.

- Hầu đồng phải có sớ hầu, nếu “một chốn đôi nơi” thì phải có sớ bay về các nơi mở phủ, đội bát nhang, nhưng trước đó phải có lễ đến trình báo, sau khi hầu xong 3 ngày mới được lễ tạ. Nếu ở xa thì lễ tạ ngay nhưng khi về chốn tổ vẫn phải lễ tạ bái vọng.

- Trước khi hầu đồng phải xin phép thánh, chủ nhang, đạo trưởng, cung văn, pháp sư và bách gia trăm họ. Hầu xong phải vái tạ Phật thánh và có lời cảm ơn bách gia. Khi định hầu Thánh phải đến xin phép thầy, mua lễ lễ thánh xin ngày.

- Khi mời quan thầy, chủ nhang, đồng đền, pháp sư đều phải có lễ đến lễ thánh sau đó mới mời thầy, mời đồng. Lộc đưa các vị đó và những vị đồng cựu (24 năm đổ ra mới được gọi là đồng cựu nếu không có điện thờ) phải được đưa bằng đĩa.

- Hầu đồng không nên trùm khăn buồm quá dài. 

- Giá các ông Hoàng đi hèo đi thơ. Giá ông Chín không đeo kích cầm batoong.

- Không đi dép, đi guốc mộc trên sập hầu.

- Hầu đồng phải nghiêm trang thành kính nhất tâm, vui vẻ hoan hỉ. Không xúi bẩy nhau làm những điều không hiểu biết. không nói xấu, lừa đảo nhau, không dựa vào đồng bóng làm những điều bất nhân bất nghĩa, không nên so bì ghen tị, hồ nghi, đòi hỏi, tranh giành nhau về lộc.

Đăng ngày: 09/05/2022 , 16:05 GMT+7

Tin liên quan