Kinh cầu lộc

Đăng ngày: 08/03/2022 , 17:13 GMT+7

Văn hóa & Xã hội chia sẻ kinh cầu lộc dành cho quý vị cầu lộc trước điện thờ Mẫu Tam Tứ Phủ.

Kinh cầu lộc

Con cầu nguyện Mẹ trên trời

Lễ Tiên Quốc Mẫu lễ người có công.

Có không khoác áo mệnh đồng

Cầu Thần cầu Thánh cho hồng làn da.

Cho con khỏe mạnh thực là

Vô tai vô nạn cho nhà bình an.

Chẳng cần phú quý giàu sang

Chẳng cần chất chứa bạc vàng làm chi.

Chẳng cần của lả làm gì

Chỉ cần sức khỏe một khi tạo nghề.

Tự tay con tạo trần trề

Bàn tay sức mạnh cầu thì được ngay.

Bạc vàng Mẹ chẳng trao tay

Chỉ mong đức Mẹ xét soi lời cầu.

Chứ lẽ đừng có cầu giầu

Thánh đâu có của ban cầu thế gian.

Vậy nên hãy nhớ cho ngoan

Đừng vì tiền bạc gian tham mà gì.

Chạy theo tiền bạc một khi

Nếu mà vấp ngã mặt thì vỡ ra.

Đừng có làm giàu tà ma

Buôn tranh bán cướp thì là sạt thôi.

Lộc đâu Mẹ ban cho người

Cứ tham lắm của nhiều tài làm chi.

Vậy nên con chỉ cầu vì

Cầu Mẹ thương xót cho thì gia chung.

Như vậy lộc lớn vô cùng

Mẹ ban cho vậy lộc thì tràn lan.

Kính lạy đấng Tối cao bậc Vô thượng Toàn năng Toàn thiện Toàn mĩ Toàn chân Hoàng Thiên Quốc Mẫu Ngọc cung nương dung Liễu Hạnh Công chúa.

Kính lạy Thiên đình Thượng Thánh Lộc Tinh Chân quân.

Đăng ngày: 08/03/2022 , 17:13 GMT+7

Tin liên quan