BÁNH XE QUAY MỆNH

Đăng ngày: 08/09/2022 , 21:03 GMT+7

Số ngày vận hết phải đi thôi. Tồn thân một kiếp phải trả rồi. Hồn đi về cõi âm u tối. Trần gian bỏ lại ái ố hồi... !

BÁNH XE QUAY MỆNH 

                                           Giáng Long * 

Số ngày vận hết phải đi thôi 
Tồn thân một kiếp phải trả rồi 
Hồn đi về cõi âm u tối 
Trần gian bỏ lại ái ố hồi 

Hiện thân quãng đời có bao lâu 
Mà sao ham mãi bạc vàng đầu 
Để khi tàn sức, quay về với 
Cháo rau bỏ lại, ngập vạc dầu 

Hồn đi, hồn nhớ lộ trình hầu 
Đón chân Bỉ ngạn vạn năm xâu 
Ngoảnh đầu nuối tiếc Dương gian cõi 
Sinh linh nảy nở, điệp trùng cầu 

Ngàn năm, trăm vạn khúc ai sầu 
Biết đời, tạm với hiện thân đâu 
Ngộ chân, quy pháp, hồn thăng dấu 
Bánh xe quay mệnh,quả nhân đầu 

* Nguyễn Văn Long(GL),Huyền Âm Đạo Quán, ngày 8/9/2022(13/8). 
* Hình minh họa: Internet.

Đăng ngày: 08/09/2022 , 21:03 GMT+7

Tin liên quan