NGUYỆN ĐỨC NGỌC HOÀNG

Đăng ngày: 24/06/2023 , 02:34 GMT+7

 Giáng Long * 

Lời nguyện về, Ta bà kiếp đây 
Nơi bờ cõi, có vầng nhật nguyệt
Có súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ 
Chư Thiên trời, duyên giác, Thanh văn 

Bồ tát, người, qui Phật chân tâm
A Tu La cõi trời thần trước 
Sân hận thời, sức mạnh vô song 
Luôn phiền não, vì còn tranh đấu 

Sắc vô, sắc thiện, phúc cúng dường 
Tạo phước an lạc cõi chư Thiên 
Nếu được tái sinh trong trời đất
Trọng đời, quý kiếp để tu thân 

Nguyện này, chữ mộng về cõi nay 
Ngàn năm giáng độ, lời cộng sinh 
Khắc tên, hương khói, kính hoa sen 
Nước thanh, đất tịnh, nguyện ta về 

Dẫn cho thoát kiếp khổ tứ bề 
Thăng thiên hoan lạc, cõi trời tiên 
Bảy trăm bảy bảy, nguyện tên * riêng 
Thoát nơi đáy ngục, tu lên cửa Trời 

Súc sinh duyên ngộ, biết thỉnh vời 
Bảy ngàn bảy bảy, bảy năm hương 
Không làm súc vật, chuyển luân đời 
Tu La buông bỏ kiêu khinh người 

Thần thông vạn biến, cõi trời hoan 
Người mà tích thiện, tịnh tâm tu 
Đâu đâu nhân ảnh, tượng Vua trời 
Triệu năm phước báu, vãng tiên du 

Kinh truyền muôn ải, mật Thiên thư 
Ta bà, mười giới, nơi cõi người 
Ta nguyện theo độ, khắp cõi thời 
Có duyên cầu với đạo trời Thiên 

Điện phủ, Am thảo, Động tiên thiên 
Nhân gian, muôn vật, luyện linh thần 
Kính trời, nguyện hồn thăng cõi giới 
Bảy triệu bảy bảy, đắc thần tiên 

Chuông ngân, hương dẫn lời thiên kinh 
Thiên đình cung, Ngọc Hoàng Thượng đế
Độ cho muôn kiếp nơi Trần thế 
Khắc vọng muôn ngàn, đức Trời cao 

Nguyện này, bay nhập cõi nhân gian …

* Nguyễn Văn Long ( GL),Huyền Âm Đạo Quán- Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội. Ngày 24/6/2023.
* Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế 

* Minh họa: nguồn Internet( cõi ATULA )

Đăng ngày: 24/06/2023 , 02:34 GMT+7

Tin liên quan