Con Đường Xưa Anh Vẫn Mơ Bay

Đăng ngày: 26/06/2022 , 19:12 GMT+7

Con đường xưa anh vẫn bay đi. Lối mòn cũ cỏ lau thầm gọi. Bước chân người nơi đâu có vội. Lưu hương nào, em đã bước qua...

CON ĐƯỜNG XƯA ANH VẪN MƠ BAY 
                                        Bắc Hiệp Văn Long * 

Con đường xưa anh vẫn bay đi 
Lối mòn cũ cỏ lau thầm gọi 
Bước chân người nơi đâu có vội 
Lưu hương nào, em đã bước qua 

Con đường này anh đã từng say 
Hoa sim tím xen màu bướm lạ 
Một giấc dài ngàn năm tình thả 
Nhân duyên dày, bước mộng nhân gian 

Con đường này như kiếp anh mang 
Tìm hình bóng, năm xưa ở lại 
Những ân tình luyến lưu  đọng mãi 
Ước em về, thả gió tim nhau

 

Con đường này, mây rẽ đưa sang 
Sương mơ khói, anh tìm cảnh hiện
Em nơi đâu, hồn sương giọt lệ
Trúc gọi vào, đá núi thinh cao 

Con đường nào, anh bước hiên ngang
Động đá sâu, mây mù, thoải phủ 
Vận trần gian, em có còn ngủ 
Vùi mãi mình, trút lá, vẹn nguyên 

Con đường này, chân bước phiêu tinh 
Thiên thư vẫn, hoàn thân nhất lượt 
Dù mai sau, bút ghi trác được 
Mỹ nhân nào, theo gót tiên du? 

Con đường thần, ngũ sắc hoa đưa 
Kim thân mãi trường liên kết thở 
Có em bên, mẫu đơn ngát nở
Đạo quang tròn, bất diệt trời Thiên 

Con đường xưa, anh vẫn mơ bay 
Thả hồn nơi đất trời mở cửa 
Đón chân em, giáng son tình nở 
Để kiếp này, yêu mãi trần gian. 

                                                                * Nguyễn Văn Long, trung tâm truyền thông, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ngày 26/6/2022.

Đăng ngày: 26/06/2022 , 19:12 GMT+7

Tin liên quan