MÁI LÁ

Đăng ngày: 24/09/2022 , 22:00 GMT+7
Mấy năm, mơ mấy trăm năm. Dòng thơ suối hát, rau xanh nhạc rừng. Cờ tiên, bút kiếm, động đình. Thanh hư, mái lá đón người ngự ban... ! 

MÁI LÁ 

                                 * Nguyễn Văn Long 

Mấy năm, mơ mấy trăm năm
Dòng thơ suối hát, rau xanh nhạc rừng 
Cờ tiên, bút kiếm, động đình 
Thanh hư, mái lá đón người ngự ban.

* Côn Sơn.

Đăng ngày: 24/09/2022 , 22:00 GMT+7

Tin liên quan