Bên Thềm Sen Đón Nắng Mai

Đăng ngày: 02/05/2022 , 08:48 GMT+7
Bên thềm sen đón nắng mai. Hàng cây cổ thụ bóng dài nghìn năm. Đường đâu, núi biếc trăng non. In sâu đáy bóng hồ long năm nào...

Ảnh: Công Giáp

BÊN THỀM SEN ĐÓN NẮNG MAI 
                                        Nguyễn Văn Long *

Bên thềm sen đón nắng mai 
Hàng cây cổ thụ bóng dài nghìn năm 
Đường đâu, núi biếc trăng non 
In sâu đáy bóng hồ long năm nào 

Người về cây lá vẫy chào 
Như là tiền kiếp có phần duyên nhân
Cho dù thân xác hoá vân 
Đầu thai chuyển thế, vẫn gần Chùa xưa

Âm dương đá vẫn như mưa
Truyền cân linh khí, ai đưa hồn vào
Thân cốt tỏa ngát hương đào
Chim vui hót dẫn, lối thiền thủa xưa 

Từng bậc đón nhịp thân đưa 
Núi trên động hoá, nhập linh kinh thành 
Bàn cờ, Tiên xếp thế hoành 
Cổng trên lối mở, chuyện người hữu duyên 

Người di cung bậc hồn liên 
Hoa sen diệu tuyệt, hiện lên xuất thần 
Thiền Am xe gió mây tầng
Luân hồi trời đất, giới đàn tịnh nghiêm 

Sen vạn bông toả quang lên
Nắng mai giáng hạ, long tiên Ta bà 
Đất xưa huyền tích như là 
Hôm qua dẫn nhập, kiếp thần xe hoa 

Bên thềm sen đón nắng mai...

* Nguyễn Văn Long (GL),Trung tâm truyền thông - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Chùa Thầy, ngày 30/4/2022. 

* Ảnh: Công Giáp

 

 

Đăng ngày: 02/05/2022 , 08:48 GMT+7

Tin liên quan