Kinh Sám Hối Sáu Căn

Đăng ngày: 04/05/2022 , 15:47 GMT+7

Kinh Sám Hối Sáu Căn mang rất nhiều ý nghĩa, giúp con người giảm bớt được những mê lầm trong cuộc sống thường ngày, đưa ta đến với lẽ thật; từ đó tạo điều kiện thuận lợi để phát triển trí tuệ bản thân.

Kinh Sám Hối Sáu Căn 

Trích từ: Kinh Phật cho người tại gia.

Soạn dịch: Sa môn Thích Nhật Từ.  


Đại từ đại bi thương chúng sinh,

Đại hỷ đại xả cứu muôn loài,

Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa,

Chúng con kính lễ, hướng tâm về.  

… … …

Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật.  

Nam-mô Vị Lai Nhất Thiết Phật.      

Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật        

Nam-mô Đại Trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát.

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát.  

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.  

Nam-mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát.

Nam-mô Đại Ca-diếp Bồ-tát.        

Nam-mô Xá-lợi-phất Bồ-tát.          

Nam-mô Mục-kiền-liên Bồ-tát.              

Nam-mô A-nan-đa Bồ-tát.                

Nam-mô Tu-bồ-đề Bồ-tát.                

Nam-mô Phú-lâu-na Bồ-tát.          

Nam-mô Ca-chiên-diên Bồ-tát.        

Nam-mô A-na-luật Bồ-tát.                

Nam-mô Ưu-ba-li Bồ-tát.                

Nam-mô La-hầu-la Bồ-tát.              

… … …

Từ vô thủy đến nay muôn kiếp

Quên bản tâm, đâu biết đạo mầu.

Ba đường khổ ải sa vào,

Sáu căn lầm lạc nhân sâu bao đời.

Nay con nguyện làm vơi tội lỗi

Để tránh điều thống hối về sau,

Xét soi nhân quả đuôi đầu,

Chúng con xin nguyện trồng sâu căn lành.

… … …

SÁM HỐI NGHIỆP CỦA MẮT

Lầm hoa giả mà quên trăng thật,

Yêu ghét rồi xấu đẹp cạnh tranh,

Xa đường chánh kiến lầm mình,

Phân chia vàng đỏ, trắng xanh mê mờ.

Mắt nhìn lệch khác gì như quáng,

Gặp vẻ xinh duyên dáng trộm nhìn,

Chưa mù mà mắt không tinh,

Chẳng hay ‘mặt thật’ của mình ra sao.

Gặp kẻ giàu, tranh nhau nhướng mắt,

Thấy người nghèo muốn khuất cho xong,

Người dưng chết chóc ngoài lòng,

Bà con tạ thế, lệ dòng khóc than.

Đến Tam bảo, Già Lam, chùa tháp,

Thấy tượng, kinh chẳng chút đoái hoài,

Tại chùa lại đoái gái trai,

Mải mê liếc mắt đưa mày sắc dâm.

Chẳng nể sợ Long Thần, Hộ Pháp,

Làm ố hoen cửa Phật trang nghiêm,

Tội này vô lượng vô biên,

Phát sinh từ cửa mắt nhìn mà ra.

Nghiệp ác này phải sa địa ngục,

Bao kiếp dài mới được làm người,

Làm người lại bị mắt đui,

Nếu không sám hối hẳn thời khó xong.

Nay con nguyện một lòng sám hối,

Biết bao điều tội lỗi xưa nay,

Thành tâm quỳ trước Phật đài,

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.        

… … …

SÁM HỐI TỘI CỦA TAI

Thích lời tà, ghét nghe chánh pháp,

Gốc “thật” quên, mải miết theo ngoài,

Sáo đàn inh ỏi khoái tai,

Mõ chuông tu niệm tưởng loài ếch kêu.

Câu vè ví ham vui để dạ,

Lời kinh cùng tiếng kệ ngoài tai,

Lời dua nịnh lại vui vầy,

Những lời “ngọt mật” khen hay mong cầu.

Nghe lời phải đã nào tin nhận,

Ba chén vào đôi bạn gái trai,

Châu đầu áp má kề tai,

Ba điều bốn chuyện dông dài dễ quen.

Lời thầy dạy chẳng thèm nghe tới,

Lời bạn hiền khuyên chói cả tai,

Hiếu trung lễ nghĩa gác ngoài,

Chạy theo tiếng ái, vui vầy giai nhân.

Lời kinh kệ chẳng màng, chẳng thích,

Tội như vầy chứa chất vô biên,

Dẫy đầy một khối trần duyên,

Hết đời, đường ác phải liền đọa sa.

Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,

Sinh làm người bị điếc hai tai,

Dốc lòng sám hối từ nay,

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.      

… … …

SÁM HỐI TỘI CỦA MŨI

Về mùi lạ, mũi tham trăm thứ,

Chẳng kể gì hương tuệ sạch trong,

Thích tìm sạ ướp, lan xông,

Mùi hương giới định, mũi không biết gì.

Trước bàn Phật mỗi khi nhang đốt,

Khói quyện quanh phảng phất hương trầm;

Trộm hương phẩy khói hít thầm,

Long thần há nể, quỷ thần xem khinh.

Mùi son phấn hồng nhan luyến chặt,

Chẳng đoái hoài cây giác hoa tâm,

Chợ xa rồi lại bếp gần,

Của ngon vật lạ chẳng cần sạch dơ.

Chẳng kể chi mùi như thịt cá,

Dù tanh hôi dùng cả, chẳng tha,

Đàm vàng nước mũi chảy ra,

Dơ thềm bẩn đất, lê la say nằm.

Chốn cửa Phật phòng tăng chẳng kể,

Mùi nặc nồng hơi thở mà kinh,

Ngửi sen ý trộm khởi sinh,

Nghe mùi má phấn tư tình phát ra.

Nào hay đó đều là nghiệp mũi,

Những thứ này tội lỗi vô biên,

Dẫy đầy một khối trần duyên,

Chết rồi đường ác phải liền đọa sa.

Trả hết nghiệp rồi đi sinh tiếp,

Làm thân người bệnh nghiệp khổ thay,

Dốc lòng sám hối từ nay,

Con xin quỳ trước Phật đài ăn năn.  

***

SÁM HỐI TỘI CỦA LƯỠI

Tham mọi vị mà mình ưa thích,

Chẳng kể gì xấu tốt, dở ngon,

Nếm vào thứ béo, thứ còm,

Sát sinh hại vật chỉ dồn nuôi thân.

Gà, vịt, cá, chim… hầm cho kỹ,

Lại thêm vô ngũ vị tỏi hành…

Kể gì mùi vị hôi tanh,

Miễn sao khoái khẩu là sinh lưỡi thèm.

Nay chưa đã, mai tìm ăn nữa,

Gặp phải kỳ đến bữa đàn chay,

Cầu thần lễ Phật lời hay,

Cố để bụng đói qua ngày cho xong.

Thức ăn chay lỏng lòng lạt miệng,

Khi phải ăn chẳng luyến, chẳng màng,

Như người bệnh phải vương mang,

Ăn không ngon miệng cốt dùng qua loa.

Thấy thịt cá lòng đà hoan hỷ,

Cơm rượu nồng bí tỉ vui vầy,

Gặp khi cưới gả đêm ngày,

Cùng là rượu thịt ma chay tiệc tùng.

Rồi sát sinh mà dùng lấy thịt,

Khiến trùng trùng tội nghiệp manh nha,

Lại ba tấc lưỡi như là:

Dệt thêu, đâm thọc, ác tà, dối gian.

Vô lễ với họ hàng, Tam bảo,

Mắng chửi người, ráo nạo mẹ cha,

Gièm pha, dè bỉu người ta,

Luận bàn kim cổ nào là khen chê.

Lỗi bản thân giấu che đây đó,

Khoe giàu sang, nghèo khó miệt khinh,

Tăng Ni xua đuổi, chẳng gần,

Kẻ ăn người ở, chửi inh cả ngày.

Lời gièm xỉa như bày thuốc độc,

Nịnh hót như cung bậc phím đàn,

Lấy điều sai quấy điểm trang,

Nói không thành có, oán than lạnh nồng.

Việc như vậy trùng trùng vô kể,

Như hà sa chẳng thể đếm cùng,

Chết sa địa ngục nấu nung,

Lưỡi môi cày kéo, nước đồng rót vô,

Quả báo ấy bao giờ mới hết,

Sanh làm người câm điếc suốt đời,

Nay con quỳ trước Phật đài,

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.  

… … …  

SÁM HỐI TỘI CỦA THÂN

Xét thân xác tinh cha, huyết mẹ,

Phối hợp nên nhờ thế thành hình,

Trăm hài năm tạng kết sinh,

Chấp cho là thật thân hình của ta.

Tự quên mất bỏ qua “thân pháp,

”Rồi dâm tà, trộm cướp, sát sanh,

Khiến cho ba nghiệp hoành hành,

Để rồi quả báo quẩn quanh luân hồi.

Nghiệp sát sinh nơi người tàn ác,

Chẳng lòng từ hạ sát chúng sinh,

Đâu hay sinh vật với mình,

Vốn cùng một thể, vốn sinh một nguồn.

Khi sát hại chẳng buồn thương tiếc,

Chỉ lợi mình mà giết chúng sinh,

Nào làm thuốc độc cho tinh,

Ngải bùa trù yểm gian manh rợn người.

Người còn hại, dễ thời thương vật,

Nào đốt rừng, săn thú, lấp khe,

Bẫy chim, bắt cá, hội hè,

Niệm vừa dấy nghĩ thấy nghe vui làm.

Mỗi hành động đều mang tội lỗi,

Phải siêng năng sám hối, xa lìa,

Cho hay trộm cắp nghiệp tà,

Của người nhìn thấy đã là nổi tham.

Vướng lòng tham việc làm chẳng ngại:

Móc túi rồi cạy cửa, cạy rương,

Đến nơi chùa tháp, thiền đường,

Lòng tham thấy của dễ thường bỏ qua.

Không chỉ cắp ngọc ngà châu báu,

Mới tạo thành tội báo nghiệp sinh.

Cho dù cọng cỏ cây kim,

Không cho mà lấy đều sinh nghiệp này.

Mê nhan sắc, tơ lòng bủa khắp,

Thích phấn son mắt đắm ái tình.

Quên đi hai chữ liêm trinh,

Chỉ vì tham dục, ngục hình khổ đau.

Lòng chung thủy bắt đầu vơi cạn,

Đã không suy xét xa gần,

Ngu si mê muội: Làm nhân đọa đày.

Nghiệp báo ác đã gây rất nặng,

Đến cuối đời dứt mạng ra đi,

Rơi vào địa ngục A-tỳ,

Trải muôn ngàn kiếp dễ gì đầu thai.

Khi tái sanh ngu si mê muội,

Nếu không lo sám hối tiêu trừ,

Khó mà dứt nghiệp ngu si,

Trăm ngàn vạn kiếp như mù khó thông.

Nay con nguyện một lòng sám hối,

Biết bao điều tội lỗi xưa nay,

Thành tâm quỳ trước Phật đài,

Lạy Ba Ngôi Báu tỏ bày ăn năn.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

… … …

KỆ SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi,

Khi nói, khi làm, khi tư duy,

Tham lam, hờn giận và ngu si,

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri,

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới,

Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm,

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm,

Tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm.

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm,

Ngàn xưa mây bạc vẫn thong dong.

Nam-mô Cầu Sám Hối Bồ-tát Ma-ha-tát.

Đăng ngày: 04/05/2022 , 15:47 GMT+7

Tin liên quan