Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á: Nơi lưu giữ và bảo tồn văn hóa Việt

Đăng ngày: 08/05/2023 , 16:31 GMT+7

Trực thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam, Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á đã và đang gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa của người Việt.

Trong những năm qua, lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa ở Việt Nam luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, được thể hiện qua nhiều chương trình, đề án, chính sách đầu tư, phát triển lĩnh vực văn hóa. Trên cơ sở đó, Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á với mục đích gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa của người Việt. 

Ông Phạm Văn Thăng - Viện trưởng Viện nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á

Có trụ sở tại số 9 đường Lạc Trung, phường Liên Bản, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á là một tổ chức khoa học và công nghệ, được thành lập theo Quyết định số 30-2021/QĐ-TWH ngày 11/3/2021.

Viện hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự quản quy định của pháp luật, Điều lệ Viện, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và quy định của Trung ương Hội, Viện tự chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động của mình.

Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

Nghiên cứu đặc trưng văn hóa của các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á; Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cổ: Nghi thức, nghi lễ cổ truyền; Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo tồn và thực hiện các đề tài, dự án trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật dân gian, vật thể, phi vật thể và văn hóa ẩm thực tại các vùng miền của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á được lưu giữ tại Viện

Dịch vụ KH&CN như: Tư vấn, tổ chức sự kiện, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nêu trên.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Với tôn chỉ, mục đích rõ ràng cùng sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hóa Đông Nam Á đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh và hiệu quả, tuân thủ các văn bản quy định và pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp bảo tồn các giá trị văn hóa của Việt Nam. 

Đăng ngày: 08/05/2023 , 16:31 GMT+7

Tin liên quan