Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á tổ chức “Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa văn hóa dân tộc”

Đăng ngày: 29/01/2024 , 14:17 GMT+7

Ngày 6/1/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội),Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á phối hợp cùng Viện Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Y dược học Cổ truyền tổ chức chương trình Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa Văn hóa Dân tộc - Ứng dụng, Bảo tồn và Phát triển Y dược Cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đại diện các ban ngành, các Hiệp hội Trung ương cùng Ban tổ chức đến tham dự Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa văn hóa dân tộc

Đại diện các ban ngành, các Hiệp hội Trung ương tới tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Phạm Văn Thuận - Ban tôn giáo Chính phủ; Thượng Tọa Thích Nguyên Thái - Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Bà rịa Vũng tàu, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà rịa Vũng tàu, ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á; TTƯT, Dược sĩ CKII Nguyễn Đức Đoàn - Nguyên Vụ trưởng Vụ Y dược cổ truyền dân tộc Bộ y tế; ThS. BS. Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam; GS.TS Đại tá Bùi Minh Trung - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội; PGS. TS Hoàng Thị Bích Ngọc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển Y dược học cổ truyền; ông Trương Xuân Hùng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á; GS.TS danh dự Nguyễn Đông Đức - Phó Viện trưởng, Viện Y Dược cổ truyền Quân dân y Việt Nam, ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á; TS. Nhà báo Nguyễn Văn Phú - Phó giám đốc kênh truyền hình VTC10, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC; ThS. Nhà báo Chúc Kim Vinh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khỏe Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội; GS. TS danh dự Đặng Thị Mát - Phó chủ tịch hội đồng khoa học, văn hóa tín ngưỡng - Viện phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á; Bà Vũ Thị Mai - Phó Viện trưởng Viện Trí Việt, ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á.

Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa Văn hóa Dân tộc - Ứng dụng, Bảo tồn và Phát triển Y dược Cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tổ chức long trọng với sự tham dự của nhiều khách mời đặc biệt

Đến từ phía Ban tổ chức có ông Phạm Văn Thăng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á; ông Nguyễn Đình Khải - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển Y dược học cổ truyền; ông Nguyễn Văn Tâm - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Chương trình… cùng sự góp mặt của các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ nhân, lương y, thầy thuốc cá nhân xuất sắc được tôn vinh.

Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa Văn hóa Dân tộc được tổ chức nhằm ghi nhận, tuyên dương các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, lương y, thầy thuốc cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc quản lý, bảo tồn, phát triển Di sản văn hoá, đóng góp tích cực trong công tác xã hội. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng tới đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của toàn xã hội. Đặc biệt, thế hệ trẻ là đối tượng được quan tâm nhất đối với việc nâng cao nhận thức bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của người Việt.  

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất và tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học được lưu truyền từ đời này sang đời khác, là cốt lõi của bản sắc dân tộc. Chính vì thế sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đề cao là nhiệm vụ then chốt của chiến lược phát triển Văn hóa. 

Ðảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách coi trọng văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống. Có thể kể tới Kết luận 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Mới đây, Ðại hội XIII của Ðảng cũng xác định rõ, xây dựng, phát triển văn hóa, con người tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. 

Các tiết mục văn nghệ dân tộc độc đáo được trình diễn tại chương trình

Năm 2016, UNESCO công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Điều này một lần nữa khẳng định những giá trị không thể phủ nhận của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống của người Việt. Từ khi được ghi danh, các tổ chức, chủ thể văn hóa đã tích cực lan tỏa giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu rộng rãi hơn. Và trong suốt những năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á không ngừng tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá dân tộc cao đẹp ấy.

Bên cạnh đó, vấn đề ứng dụng, bảo tồn và phát triển y dược học Cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Y dược học Cổ truyền chú trọng, cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cùng với sự ra đời và phát triển của y học hiện đại, y học cổ truyền ngày càng khẳng định vị thế. Công tác thừa kế nhằm lưu giữ và phổ biến những bài thuốc hay, cây thuốc quý, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ cán bộ y học cổ truyền, phát huy vốn quý nền y học cổ truyền của dân tộc… đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Nhằm kế thừa và phát huy giá trị Y học Dân tộc của Thiền sư Tuệ Tĩnh, bậc danh y được mệnh danh là ông tổ, người mở đường cho nghiên cứu thuốc nam, xây dựng nền móng cho nền Y học Dân tộc Việt Nam, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân thuộc một trong những nhiệm vụ hàng đầu thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó được thể hiện rõ trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19, xây dựng y tế cơ sở, công tác khám chữa bệnh, y tế dự phòng, xã hội hóa y tế, đổi mới tài chính y tế, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế... Thực hiện chủ trương đúng đắn đó của Đảng và Nhà nước, nền y tế Việt Nam có bước phát triển vững chắc, hướng tới công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển.

Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và chứng nhận cho các cá nhân tiêu biểu

Xuyên suốt diễn đàn, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương và chứng nhận ghi nhận công lao gìn giữ, phát huy các giá trị di sản của dân tộc, phát triển kinh tế đất nước ngày càng phồn vinh của các nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp, lương y, thầy thuốc cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, tại chương trình, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ủy viên Hội đồng Viện. 

Việc tổ chức Diễn đàn giao lưu kết nối - Lan tỏa văn hóa dân tộc - Ứng dụng, Bảo tồn và Phát triển Y dược Cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân sẽ là cơ sở vững chắc để Viện Nghiên cứu Bảo tồn và phát triển Văn hóa Đông Nam Á, Viện Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển Y dược học Cổ truyền nói riêng cùng cả nước nói chung nêu cao vai trò gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa cao quý của dân tộc, trong đó có Y dược học Cổ truyền. 

Thúy Hiền

Đăng ngày: 29/01/2024 , 14:17 GMT+7