Chầu Văn Cô Bơ Thoải Phủ

Đăng ngày: 27/03/2022 , 09:01 GMT+7

Là bóng Cô Bơ Mẫu đặt tên là bóng Cô Bơ. Vào tâu ra giọng xuống toà thoải cung. Nhang thơm một triện, trống điểm ba hồi. Đệ tử con, dâng bản văn mời. Dẫn sự tích thoải cung công chúa

Đăng ngày: 27/03/2022 , 09:01 GMT+7

Tin liên quan