Chầu Văn Ông Hoàng Bảy

Đăng ngày: 27/03/2022 , 11:10 GMT+7

Bắc - Nam đôi xứ vào ra. Thỉnh mời Ông Hoàng Bẩy Bảo Hà tối linh... Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt. Bóng ác tà đã gác non tây. Trăng in mặt nước vơi đầy. Bảo Hà cổ tích xưa nay 

Đăng ngày: 27/03/2022 , 11:10 GMT+7

Tin liên quan